Tag

Çalışmalar

KİT İzmir, sıfır karbon hedefi için çalışacak

Global iklim kriziyle gayret için İzmir’in İklim Nötr ve Akıllı Kentler Misyonu çalışmalarını yürütmeyi amaçlayan Global İklim Topluluğu İzmir’in tanıtımı yapıldı. Çalışmalar, İZENERJİ A.Ş. bünyesinde sıfır karbon amacı doğrultusunda yürütülecek.