Tag

En Yüksek

TÜİK: En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %48,0 oldu

Ekonomi May 04, 2023 Yorum Yok

Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Ömür Şartları Araştırması 2022 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, bir evvelki takvim yılı olan 2021 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir Fert gelirine dönüştürülmektedir.