Tag

Obezite

Çocukları Obeziteden Nasıl Koruyabiliriz?

Bedende çok yağ depolanması olarak nitelenebilecek duruma obezite denmektedir.Obezite çocukluk çağının en sık görülen kronik hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, Ana ve çocuk etkileşiminin de çocuklardaki obezite üzerinde Aka rolünün olduğunu düşünüyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi genel Cerrahi Uzm. Prof. Alp Gürkan çocukları obeziteden müdafaanın yollarını açıkladı