10. Uluslararası İletişim Günlerinde medyanın geleceği konuşuldu

Teknoloji May 19, 2023 Yorum Yok

Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği periyoda gidiyoruz…

Gazetecilik her formuyla online platformlara taşınacak!

 ‘Dijital Kapitalizm ve İletişim’ bahisli 3 gün süren 10. Memleketler arası İrtibat Günleri sona erdi. Sempozyumun kapanış oturumunda ‘Medyanın Geleceği / Geleceğin Medyası’ başlığıyla günümüzün medyası konusu masaya yatırıldı. Alanında Değerli isimlerin iştirakiyle gerçekleştirilen oturumda, sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda yanlışsız gidildiği, gazeteciliğin yapılmayıp aslında Mevcut olan içeriğin çoğaltıldığına dikkat çekildi. Günümüzde gazeteciliğin Önemli manada sorgulanması gerektiğine vurgu yapılan oturumda gazeteciliğin her biçimiyle online platformlara taşınacağının da altı çizildi.  

Üsküdar Üniversitesi mesken sahipliğinde ve tertibinde düzenlenen 10. Milletlerarası Bağlantı Günleri Sempozyumu ‘Medyanın Geleceği / Geleceğin Medyası’ bahisli yuvarlak masa oturumuyla tamamlandı.

56 oturumda 253 bildirinin sunulduğu sempozyumun nihayet oturumuna alanında uzman akademisyenler ve gazeteciler katıldı. Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Yeni Medya ve Bağlantı Kısım Lideri Doç. Dr. Yıldız Derya Birincioğlu Vural’ın yaptığı oturumda medyanın gelişimi, teknoloji ve Yapay zekâ ekseninde kıymetlendirdi. 

Prof. Dr. umut Atabek: “Teknoloji yükseldikçe emeğin tesiri azalıyor” 

Oturumda birinci olarak Emekli Akademisyen ve Bağlantı Bilimcisi Prof. Dr. umut Atabek, yeni irtibat teknolojilerinin kapitalizme eklemlenmesi ve yeni medyadaki enformasyon akışını kültürel ve sosyolojik perspektiften nasıl değerlendirdiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Teknolojiyle emek ortasında Aksi bir ilgi olduğunu söyleyen Atabek, “Üretim süreçlerinde yüksek teknoloji ortaya çıktıkça emeğin tesiri azalıyor. İleri teknolojinin getirdiği yeni medya sisteminde gazetecilerin durumu ikiye ayrılır hale geldi. önemli bir kısmı düşük fiyatla, teminatsız ve hatta hiçbir değer atfedilmeden çalışan gazeteciler haline geldi. Bir de seçkin ya da ‘star gazeteciler’ olarak isimlendirilen takipçi sayısı yüksek, şöhretli bir Küme ortaya çıktı. Bu batı medyasında uzun vakittir var. Türkiye’de ise bariz bir halde 1980’den sonraki süreçte gördük.” sözlerini kullandı.

Atabek: “Eski medya sistemi ölüyor, yeni medya sistemi doğmak için çabalıyor”  

Sürekli yetersizlik halinin ortaya çıkmasının irtibat eğitimi verenleri ilgilendiren Değerli bir husus olduğuna değinen Atabek, “Medya mensupluğu sizin 4 yıllık eğitiminizin sonunda kâfi olmuyor. Ömür uzunluğu eğitim diye isimlendirebileceğimiz, her gün yeni hünerlerle patronun karşısına çıkmak zorunda kaldığınız bir eğitim sürecini içeriyor. Bugünkü durum bu türlü lakin kesinlikle değişiklik olacak. Bu değişim anlarında ‘Eski dünya ölüyor, yenidünya doğmak için gayret ediyor’ halinde bir yaklaşım var. Bu yaklaşımı, eski medya tertibi ölüyor artık onun evresi bitti, yeni medya sistemi doğmak için Uğraş sarf ediyor formunda uyarlayabiliriz.” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Peyami Çelikcan: “Bizler içerik üreticilerinin arşivi haline geliyoruz”

İstinye Üniversitesi’nden Prof. Dr. Peyami Çelikcan, dijital medya alanındaki gelişmelerle Bir arada yeni uygulamalar, fonksiyonlar, kullanım alanları ve beraberinde yeni medya kullanıcısı profili oluşmaya başladığına dikkat çekti. Dijital medya içeriklerinin tüketilmesi, tüketici davranışlarına tesiri ve beklentileri nasıl farklılaştırdığı bahislerine değinen Çelikcan, “Ev içi cümbüş anlayışı harikulâde gelişti. Sinyal satın alarak meskenleri cümbüş merkezine çevirdik. İzleyici uçsuz bucaksız içeriğe basitçe ulaşabiliyor. Böylelikle bizler içerik üreticilerinin arşivi haline geliyoruz. Bugün günümüzde platformlar üzerinden toplumsal dönüşüm konuşuluyor. Doğal bunlar beraberinde sıkıntılar getirdi. Ekrana ayırdığımız müddetler arttı, buna bağlı olarak ekran bağımlılık kavramı hayatımıza girdi.” halinde konuştu.

Doç. Dr. Ceren Sözeri: “Gazetecilik her formuyla online platformlara taşınacak” 

Galatasaray Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ceren Sözeri medyanın milletlerarası hale gelmesi ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı. Klasik mecraların dijital dönüşüm ile ortadan kalkacağını belirterek kelamlarına başlayan Sözeri, “Gazetecilik her formuyla online platformlara taşınacak. İnsanların anlayabilmeleri için görselleştirmenin ehemmiyeti, gazetecileri apansızın Çok maharete sahip olmaları için zorlayacak. Okuyucuyla teğe bir temas edilen ilgi biçimi zaruriliği ortaya çıkacak. Yapay zekanın ortaya çıkması ile de doğrulatma Fazla Değerli bir yer alacak.” sözlerini kullandı.

Gazeteci Emre Kızılkaya: “Kuralları Silikon Vadisi’ndeki şirketler koyuyor”

Gazeteci Emre Kızılkaya seminer kapsamında, arama motoru optimizasyonları ve belirledikleri algoritmalar, sonlandırmalar ve bununla Birlikte oluşan kutuplaşmış toplumla ilgili görüşlerini aktardı. Kızılkaya, “Dijital platformlar kısmına nasıl geldiğimizi Özellikle kapitalizm tarihiyle Birlikte anlayabilmek için gazeteciliğin tarihine bakmamız lazım. Birinci vakitlerinde yapılan gazetelik aristokrasi için bir kulüp üzereydi. Başından beri kapitalizm ve devlet denetimi hâkimdi. Matbaanın gelişmesi ve geniş kitlelere yayılabilmesi Aka bir medya iktisadı doğurdu. Bunun finansmanı için de bugün bildiğimiz reklamcılık anlayışı ortaya çıktı. Akıllı telefonların herkesin cebine girmesiyle de ferdî datalar belli birkaç şirket tarafından toplanmaya başlandı. Silikon Vadisi’ndeki bu şirketlerin kuralları üzerinden işler ilerliyor. Bu kurallardan biri de içeriklerin dağıtımında kimin öne çıkarılacağını belirleyen algoritma sistemi.” açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Bahar Muratoğlu “Sosyal ağlar merkeziyetsiz yapılar”

Üsküdar Üniversitesi İrtibat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bahar Muratoğlu Pehlivan merkeziyetsiz toplumsal ağlar konusunu kıymetlendirdi. Toplumsal ağların medyanın geleceğiyle temaslı olduğunu belirten Pehlivan, “Sosyal ağlar merkeziyetsizler, bir merkezi yok bir otorite tarafından yönetilmiyorlar. Herkes bir sunucu kurabilir yahut bir sunucuya bağlanabilir. Birebir vakitte diğer sunuculardaki beşerlerle etkileşime girebilirler. Böylelikle bizi şartlandıran bir grup algoritmalardan da uzaklaşabiliriz.” biçiminde konuştu.

Doç. Dr. Bilge Şenyüz “Yapay zekâ ile Bir arada teknoloji kaynak ya da Müşteri haline geliyor”

Marmara Üniversitesi İrtibat Fakültesi’nden Doç. Dr. Bilge Şenyüz, ‘yapay zekânın irtibat teknolojilerindeki yeri’ başlığı altında şu bilgileri paylaştı:

“Sadece gazetecilikte değil, akademik araştırmaların üzerinde de Fazla Önemli tartışmaların döneceği bir çağa yanlışsız geçiyoruz. İrtibat alanında yaratacağı değişimlerden biri de klasik bağlantı teorisini yıkacak olması. Bağlantının yalnızca bireyler ortasında olması ve teknolojinin araç olarak görülmesi anlayışı değişiyor zira Yapay zekâ ile Bir arada teknoloji kaynak ya da Müşteri haline geliyor. Araştırmalar, Özellikle engelli, ruhsal rahatsızlıkları olan yahut demanslı bireylerin Yapay zekâ ile irtibat kurmaktan Mesut olduğunu gösteriyor.  Bu, insan-insan ilgisindeki doğallığı ortadan kaldırırken bir yandan da dezavantajlı pozisyonda olan bireyler için ümit kapısı olarak önümüze çıkacak.”

Şenyüz: “Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda hakikat gidiyoruz” 

Gelecekte makine insan alakasına dair öngörülerini paylaşan Şenyüz “Araştırmalar medya sanayisinin gelecekte %72 oranla podcast ve dijital sese, %69 oranında hafta sonu gönderimi yapılan e-posta bültenlerine, dijital medya yayınlarına ise %67 oranında yatırım yapmak istediğini söylüyor. Sesin ve kısa görüntülerin artış göstereceği bir periyoda yanlışsız gidiyoruz. Öte yandan gelecekte Twitch, Discord üzere niş kullanıcı kümelerin bir ortaya geldiği platformların daha Fazla öne çıkabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda teknoloji yaratıcıları makinelere insan- insan bağına yönelik paternler yüklüyor. mesela bütün cinsiyetçi kodları da yüklüyoruz. Siri’nin başlarda bir bayan sekreter olması gibi… Tahminen 50 Yıl sonra makinelerin insan bağlantısını nasıl bozduğundan bahsedeceğiz” dedi. 

Prof. Dr. Süleyman İrvan “İnternet sızıntılara imkân veriyor”

Üsküdar Üniversitesi İrtibat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman İrvan toplumsal medyada sıklıkla görülen sızıntı gazeteciliği hakkında konuştu. İrvan, “Kapitalizm birçok şeyi değiştiriyor. Gazetecilik değişmeye başladı. Gazeteci kimdir tartışılır hale geldi. Sızıntı gazeteciliği ile araştırma gazeteciliği ortasındaki fark; araştırma gazeteciliği daha Fazla araştırma ile yapılır, aranıp bulunan hususların süzgeçten geçirilmesi Laf bahsidir. Sızıntı gazeteciliğinde ise kaynak odaklı bir gazetecilik vardır. İnternet sızıntılara Fazla imkân veriyor. Bilgileri yayan, çalan birileri var.  Sonuçta biz öğrenmiş oluyoruz. Gazetecilik cazip olmaktan çıktı. Gazetecilik yapılmıyor, aslında Mevcut olan içerik çoğaltılıyor. Gazeteciliğin Önemli manada sorgulanması gerekiyor.” dedi.

Prof. Dr. Nazife Güngör: “Üsküdar Üniversitesi, İrtibat Günleri ile bir üs haline geldi”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör yaptığı kapanış konuşmasında Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Günleri’nin Daimi ve geniş iştirakli bir bilimsel paylaşım platformu haline geldiğini söyledi ve kelamlarını şöyle tamamladı:

“Üsküdar Üniversitesi’nin tertibi lakin biz bu dev aktifliği irtibat alanındaki bütün akademik dünyanın katkılarıyla yapıyoruz. Sempozyumumuza pek Fazla üniversiteden iştirak oldu. Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi, İrtibat Günleri ile irtibat alanında bir bilgi üssü haline geldi. Bu Fazla Sevinç verici. Bu sempozyum irtibat alanındaki akademi dünyasının ve hepimizin aktifliği. Üsküdar Üniversitesi’ni irtibat bilimlerinin konuşulduğu bir merkez haline getirdiğimiz için gururluyuz.”

16-18 Mayıs tarihlerinde nitelikli programlarla devam eden sempozyumun anne konuk konuşmacıları ortasında Glasgow Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gillian Doyle, Zagreb Kalkınma ve Memleketler arası İlgiler Enstitüsü Kültür ve Bağlantı Departmanı Kıdemli Araştırmacısı Dr. Paško Bilić, Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi Bağlantı ve Bilgi Tarihçisi Prof. Dr. Dan Schiller, Annenberg Bağlantı Okulu’ndan Prof. Dr. Victor Pickard konuşmalarında ‘Dijital Kapitalizm ve İletişim’ anne teması kapsamında Kıymetli bilgiler paylaştı. 

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir