Aksigorta, Depremin Maddi Riskini ‘Hayata Devam Türkiye’ ile Azaltacak

Ekonomi May 05, 2023 Yorum Yok

Sigorta kesiminin en önemli oyuncularından biri olan Aksigorta, zelzele risk transferine yönelik yeni bir projeye imza attı. ‘Hayata Devam Türkiye’ adı verilen mesuliyet projesi ile sigorta şuuru geliştirmenin ötesinde, karşı karşıya olduğumuz risklerin işin uzmanlarından öğrenilebileceğini, sarsıntıya karşı alınabilecek tedbirler konusunda topluma Yardımcı olabilecek ve mümkün risklerin neden bir sigorta kurumuna transfer edilmesi gerektiğini anlatıyor. Aksigorta birebir vakitte, İhtiyaç Haritası ile Birlikte 6 Şubat depremzedeleri için de bir bağış kampanyası başlatıyor.

Aksigorta, 2010-2015 yılları ortasında gerçekleştirdiği ‘Hayata Devam Türkiye’ projesinin bir devamı niteliğinde olan ‘Hayata Devam Türkiye – Deprem Risk Transfer Projesi’ni hayata geçirdi.   Proje, risk transferinin neden Gerekli olduğu başta olmak üzere, karşı karşıya olduğumuz risklerin işin uzmanlarından öğrenilebileceğini, sarsıntıya karşı alınabilecek tedbirler konusunda topluma Yardımcı olabilecek ve mümkün risklerin neden bir sigorta kurumuna transfer edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Gülen: “Toplam kayıp yaklaşık 2 trilyon TL, sigortadan Geri aldığımız kısım ise sırf 97,3 milyar TL. Halbuki bunun tamamı sigortalı olabilirdi.’’

06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen sarsıntıların manevi tesirinin yanı Dizi maddi hasarının da epeyce yıkıcı olduğuna değinen Aksigorta genel Müdürü Uğur Gülen, “Kahramanmaraş merkezli depremlerimizin etkilediği 11 vilayetimizin sigorta durum raporuna nazaran, bölgede kasko, yangın, DASK ve hayat-ferdi kaza sigortası Yekün poliçe sayısı yaklaşık 5,8 milyon adettir. Bu poliçelerle bölümümüzün 11 vilayetimize verdiği teminat fiyatı ise (DASK hariç) 1,8 Trilyon TL’nin üstündedir. Yekün teminatın içinde en yüksek tutar 1,2 trilyon TL ile yangın poliçeleri içinde yer almaktadır. 11 vilayetimizdeki muallak hasar fiyatı yaklaşık 46 milyar TL (DASK hariç) düzeyindedir. Ödenen hasar fiyatı ise yaklaşık 8,7 milyar TL (DASK hariç) civarındadır. DASK tarafından da yaklaşık 21 milyar TL hasar ödemesi yapılmıştır. Yekün kayıp neredeyse 2 trilyon TL, sigortadan Geri aldığımız kısım ise sırf 97.3 milyar TL. Halbuki bunun tamamı sigortalı olabilirdi. Düzgün vakitte Nakit tasarrufu yapmak ve güç vakitler için kaynak ayırmayı bilmeliyiz. Sigorta bunun için en yanlışsız ve en düşük bütçeli araç. Sigorta dalı olarak bizler kara gün dostuyuz, bugünler için varız. Sigorta kesimimiz yapısı gereği bugünlere Fazla evvelden hazır. Bölümümüz bu zelzelesi de bundan sonra yaşanabilecek afetleri de karşılayacak Güç ve teminat yapısına sahip. Kafi ki toplumsal risk şuuruna kavuşalım’’ açıklamalarında bulundu.

Olası İstanbul sarsıntısı, ulusal gelirin yarısına tesir edecek

Türkiye’nin bir ‘fay çizgisi ülkesi’ olduğunun altını çizen Uğur Gülen, beklenen İstanbul sarsıntısına ait şunları söyledi: “Uzmanlar, İstanbul’da 2030 yılına kadar 7 büyüklüğündeki bir zelzelenin olma mümkünlüğünün yüzde 64 olduğunun altını çiziyor. Türkiye’nin Sanayi ve finans merkezi olan İstanbul’da yıkıma neden olacak mümkün bir zelzelenin Etraf vilayetler ile Bir arada Türkiye’nin ulusal gelirinin yarısına tesir etmesi bekleniyor. tedbir alınmazsa bunun bedelini bütün Türkiye ödeyecek. Yaşanması epey olası olan bu Aka sarsıntının, Türkiye’nin en Değerli gündem unsurlarından biri olduğu kesin. Hepimizin bugünden Önlem alması gerekiyor. İstanbul zelzelesi için kaybedecek vaktimiz yok. Türkiye’de 100 m2 bir mesken için, 1 milyon TL inşa bedeli teminatlı bir poliçenin ortalama bedeli ayda 200 TL. öbür zelzele ülkeleri afetlerle yaşamayı nasıl öğrendiyse biz de tabiata karşı koymadan onunla Bir arada afetlere dirençli kentler kurabilme gücüne sahibiz.’’

Risk Transferi Sistemi: Hayata Devam Türkiye

Depremin yıkıcı etkisinin ‘kader’   olmaktan çıkması gerektiğinin altını çizen Gülen“Aktif fay çizgileri üzerinde bulunan bir ülkenin fertleri olarak, zelzelenin bir gerçek, Önlem almanın ise kaçınılmaz olduğunu aklımıza kazımamız gerek. Bu şuurla, Aksigorta olarak yeni bir mesuliyet projesine başladığımızı duyurmaktan Aka memnuniyet duyuyorum. Projemizin ismi, ‘Hayata Devam Türkiye’. Karşı karşıya kalacağımız risklerin öncelikle farkında olacağız, sonrasında tedbirlerimizi alarak ‘Hayata Devam’ diyeceğiz. Afetlerin yıkıcı tesirini, ‘kader olmaktan çıkaracağız. Sigortacılık, bir risk transferi düzeneğidir. Siz bir poliçe satın alırsınız ve üzerinizdeki riskleri bir kurumun teminat altına alması için o riski transfer edersiniz. Bunun en yakın örneğini Maraş sarsıntısında hepimiz gördük. Kesim olarak karşı karşıya olduğumuz bu Aka hasarın Kıymetli bir kısmını bizi sigortalayan reasürans şirketlerine devrettik. O reasürörler de kendini koruyan kurumlara bu riski sevk etti. Yaşanabilecek Aka afetleri göz önüne alarak devinim etmemiz Aka Ehemmiyet taşıyor. Konutlarımızı sağlam yerler üzerine inşa ettiğimizden emin olmalıyız. Yıkılmayacak Hane yapmalıyız. Riskimizi de sigorta dalına bırakmalıyız ki olabilecek en düşük hasarla bu üzere afetleri atlatalım’’ dedi.

Yaşanan sarsıntılarda yıkıcı olan asıl tesirin şuur ve Önlem eksikliği olduğunun altını çizen Gülen“Depreme yönelik risk şuuru, yaşadığımız Tasa deneyimler sonucunda epey arttı. Lakin, alan araştırmalarımızda görüyoruz ki; pek Fazla insan konutunu nasıl muhafaza altına alacağını bilmiyor. Sigorta bölümünün kendine has bir lisanı olduğu hepimizin malumu. Lakin biz istedik ki hepimiz tıpkı lisanı konuşalım. Bu sebeple sigortacılığın karmaşık yapısını ortadan kaldırıp, yalın, herkesin anlayabileceği ve çarçabuk ulaşıp kendi meskeni için tahlil geliştireceği bir sistem inşa ettik. Bu, riski anlayıp ister konut sahibi ister kiracı olsun her bir bireyin kendi riskini sigorta kurumuna devretmesi için epey kıymetli. önce farkında olacağız. Biz afetlere yatkın, fay sınırları üzerinde bulunan bir ülkenin fertleriyiz. Karşı karşıya olduğumuz riskleri tanıyacağız. Sonrasında kendimiz için, ailemiz için, meskenimiz için gerçek tedbirleri alarak üzerimizdeki bu riski bertaraf edeceğiz. Sigorta bölümü bunun için var’’ diye konuştu.

Gülen: “Bilinçlenerek kendimizi muhafaza altına alırken, bu acıyı yaşamış 13,5 milyon kişinin muhtaçlıklarını görmezden gelmemeliyiz’’

Aksigorta olarak hayata geçirdikleri ‘Hayata Devam Türkiye’ projesi kapsamında 6 Şubat zelzelesinden etkilenen 11 Vilayet için de bir yardım fonu düzeneği kurduklarını lisana getiren Gülen, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Bu proje kapsamında Aksigorta’dan satın alınacak her bir Hane sigortasının geliri, 6 Şubat sarsıntısından etkilenen 11 kentimize aktarılacak. zelzele bölgelerine bir yardım fonu oluşturmuş olacağız. İhtiyaç Haritası STK’sı ile bir Amel birliği gerçekleştirdik. Hayata Devam Türkiye projesi ile, satın alınan her yeni Hane eseri için zelzele bölgesine yardım fonu oluşturuyoruz. İhtiyaç haritası desteği ile 20 Konteyner konut ile oluşturduğumuz yardım fonumuz, oluşturulan her yeni Hane poliçesinden 80 TL katkı ile depremzedelere nizamlı yardım olarak devam edecek. Birinci adımda gerek halk gerekse Özel kesim zelzele bölgesine yardımlarını gerçekleştirdi. Bu yardımlar, bölgede farklılaşan gereksinimlere yönelik olarak yapılmaya da devam ediyor. Bizim, birbirimize gereksinimimiz var. zelzele bölgesinin Biricik seferlik değil, sistemli yardıma ihtiyacı var, o bölgeyi unutmamalıyız. Bilinçlenerek kendimizi müdafaa altına alırken, bu acıyı yaşamış 13,5 milyon kişinin gereksinimlerini görmezden gelmemeliyiz. zelzele öldürmez; şuurlu olmamak, Önlem almamak öldürür. Yaşayabileceğimiz riskin büyüklüğünün farkında olalım, tedbirimizi bugünden alalım.’’

Afetlere hazırlık sigortalı meskenden başlar

Afetlere hazırlığın yalnızca hayatta kalmakla ilgili değil, tıpkı vakitte maddi ve manevi kayıpların minimize edilmesiyle ilgili olduğunu hatırlatan İTÜ Meteoroloji ve Afet İdaresi Profesörü Mikdat Kadıoğlu ise yaptığı konuşmada bireylerin, ailelerin, meskenlerin ve Amel yerlerinin afetlere hazırlık açısından almaları gereken tedbirleri aktardı. Daha Evvel yaşanan Kocaeli zelzelesinin maliyeti ve sonuçları üzerinde duran Kadıoğlu, 6 Şubat zelzelelerinin maliyetinin bunun altı sert olduğunu Anlatım etti. Kadıoğlu mümkün İstanbul sarsıntısının beklenen sonuçları üzerinde de durdu. 

Profesör Mikdat Kadıoğlu daha sonra şunları söyledi: “Afetlere hazırlık yalnızca hayatta kalmakla ilgili değil, birebir vakitte maddi ve manevi kayıpların minimize edilmesiyle ilgilidir. Afetlere hazırlıklı olmak için öncelikle bilgi edinmek gerek. Afet tipleri ve acil durum planları hakkında araştırmalar yapın, buna nazaran şahsî planlamanızı hazırlayın ve afet durumunda planınıza Müsait olarak devinim edin. Ferdi planlamanızın yanı sıra, konutlarınızın ve Amel yerlerinizin Emniyet seviyesinin kâfi olduğundan emin olun. Örneğin, konutunuzu sistemli olarak bakımdan geçirin. Yangın alarmı, karbon monoksit dedektörü ve su sızıntısı dedektörü üzere Kıymetli aygıtların çalışıp çalışmadığını Denetim edin. Meskende acil durum materyalleri bulundurun. Bu materyaller ortasında acil durum çantası, sigorta poliçeleri, battaniye, su, yiyecek ve ilaçlar yer alabilir. İş yerinde acil durum planının Amade olması ve bütün çalışanların plandan haberdar olması da değerli. Bu planla, afet durumunda ne yapılacağını ve kimin Mesul olduğunu belirlenmeli. Bu örneklerdeki üzere afet hazırlıkları konusunda Ehemmiyet alınırsa bireylerin, konutların, ailelerin ve Amel yerlerinin maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi mümkün. 

Birçok insan, afetlere hazırlanırken sigortayı unutuyor yahut gereğince önemsemiyor. Lakin sigorta, konutunuzu bir güvenlik kemeri üzere korur ve beklenmedik olayların maddi ziyanlarını azaltır. Bu nedenle, afetlere hazırlık planınızın bir kesimi olarak sigorta poliçesi yaptırmak kıymetlidir. Sigortanız yoksa, afetler sizi uzun müddet yuvasız bırakabilir. Afetler, insanları fizikî olarak etkilemenin yanı Dizi maddi kayıplara da neden olabilir. Sigortasız kalanlar, beklenmedik bir afet durumunda Aka finansal zorluklarla karşılaşabilirler. Bu nedenle, sigorta poliçesi yaptırarak afetlerin tesirlerini azaltabilirsiniz. Sigorta poliçesi yaptırmak, afetlere hazırlık planınızın bir kesimi olarak hazırlıklı olmanızı sağlar. Bu sayede, afetlerin tesirleri karşısında daha dirençli olabilirsiniz. Afet sırasında finansal kayıpların telafisi için sigorta poliçesi yaptırmak, afetlere hazırlığınızı tamamlamanın Değerli bir adımıdır.”

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir