Bankacılık Sektörünün Dijital Yolculuğu

Ekonomi May 02, 2023 Yorum Yok

Dünya analitik önderi SAS tarafından düzenlenen Bankacılık Doruğu, “Bankacılıkta Dijital Ekosistem Yolculuğu” konseptiyle 25 Nisan tarihinde Raffles İstanbul’da gerçekleşti.  Zirvede bankacılık kesimindeki dijital dönüşümün boyutu, geliştirilen sürdürülebilir sistemler ve Amel modelleri, kesimdeki nihayet trendler,  gelecek öngörüleri konuşuldu. Dorukta, SAS’ın Economist Impact ile Amel birliğinde hazırlanan “2035’te Bankacılık: Üç mümkün istikbal Senaryosu” raporu paylaşıldı. 

 

Dünya analitik başkanı SAS, 25 Nisan’da Raffles İstanbul’da düzenlediği Bankacılık Zirvesi’nde bu Yıl “Bankacılıkta Dijital Ekosistem Yolculuğu” konsepti ile bankacılık dalında dijital dönüşüm sürecine Fer tuttu. Bankacılık kesimi önderlerinin, teknoloji uzmanlarının bir ortaya geldiği tepede uzmanlar kesimdeki dijital dönüşümün boyutu, geliştirilen sürdürülebilir sistemler ve Amel modelleri, kesimdeki nihayet trendler ve istikbal öngörülerini konuştu. Dorukta Daimi değişen dijital dönüşüm döngüsünün aktif idaresini sağlayan nihayet Devre araçları ve yaklaşımları hakkında bilgiler aktarıldı. Data analitiği ve Yapay zeka üzere teknolojilerin bankacılık kesimindeki kullanımına da odaklanılan dorukta iştirakçiler ayrıyeten alıcı tecrübelerinin uygunlaştırılması, Amel modellerinin tekrar tasarlanması ve alıcı beklentilerinin karşılanması mevzularında Fikir alışverişinde bulundu. 

 

SAS Bankacılıkta Dijital Ekosistem Seyahati konsepti altında düzenlenen Bankacılık Zirvesi’nin açılış konuşmasında daldaki dijital dönüşümün hızlandırılması için Kıymetli bir fırsat sunduğunu belirten SAS Türkiye ve Orta Asya genel Müdürü Rasim Eğri, “İklim krizi, jeopolitik belirsizlikler, pandemi üzere faktörlerin tesirlerinin derinden hissedildiği dinamik bir ortamda, bankaların, değişen teknoloji trendleri, alıcı muhtaçlıkları ve hassasiyetleri doğrultusunda çevresel faktörleri gözeten yeni Amel modelleri geliştirerek sistemlerine entegre etmeleri gerekiyor. Bu değişken şartlar altında süratli bir halde devinim edilerek, hakikat vakitte ve hakikat kararların alınması daha da Ehemmiyet kazanıyor. Bu noktada SAS Türkiye olarak düzenlediğimiz bu dorukta ülkemizin bankacılık bölümündeki dijital dönüşüm süreci, sürdürülebilir sistemler ve Amel modelleri, dijital dönüşümün faal idaresi ve nihayet Devre araçları ve yaklaşımlar üzere hususları masaya yatırıyoruz.  Düzenlenen bu ve bu üzere tepelerin bankacılık kesimindeki dijital dönüşüm sürecine katkı sağlaması ve bölümün geleceğini şekillendirmesi noktasında başka bir değere sahip olduğunu düşünüyorum” dedi. 

Oturumlarda Bankacılık Ekosistemi Konuşuldu!

SAS Türkiye ve Orta Asya Tahlil Satış ve alıcı Danışmanlığı genel Müdür Yardımcısı Kurtuluş Demirel’in gerçekleştirdiği SAS Bankacılık Dalı Vizyonu sunumunda SAS’ın bankacılık ve finans bölümüne ait planları ve istikbal vizyonu konuşuldu.  Moderatörlüğünü Yeniden Demirel’in yaptığı Dijital Ekosistemin Faal İdaresi paneli gerçekleşti. Demirel, süreçlerin yalınlaşma, ölçekleme ve farklı Amel birliktelikleri içinde kurgulanmaya başlandığını ve Türkiye’de bu hususun öncüsü olmak istediklerini belirtti. Tekil platformdan Kolay analitik fabrikasına geçişi ve analitik yeteneklerin yetiştirilmesinin kolay olmadığını ve bu bahiste  SAS olarak Fazla Aka mesuliyet duyduklarını da belirtti. 

Panel konuşmacılarından Akbank Ferdi Bankacılık ve Dijital Tahliller GMY Burcu Civelek Büyük, “Bugün bölümümüzde; uzaktan alıcı olma hizmeti, Aleni Bankacılık, dijital banka lisansları, e-para lisansları ve KOBİ’lerin dijitalleştirilmesi üzere milletlerarası çapta öncü uygulamalar hayata geçiriliyor. Artan çeşitlilik ve rekabette ise müşterilerin gereksinimlerini en düzgün anlayan ve bu beklentilere en süratli ve yanlışsız biçimde Cevap veren kurumlar öne geçiyor. Bu Kıymetli dijitalleşme seyahatinde, 75 yıldır bölümümüze öncülük eden Akbank olarak biz kuvvetli altyapımız, ehil grubumuz ve alıcı odaklı yaklaşımımızla pek Fazla birincisi hayata geçiriyoruz” paylaşımında bulunurken Garanti BBVA Müşteri Tahlilleri ve Dijital Bankacılık GMY Işıl Akdemir Evlioğlu,  “Bankacılığın yalnızca kendi kanalları içinde hudutlu kalmadığı, platformların İç içe geçtiği, bütün oyuncuların kendi ortalarında etkileşime ve Amel birliğine girdiği dinamik bir devirdeyiz. Banka olarak dijital ekosisteme evriliyoruz; dijital bankacılık, evrildiğimiz bu ekosistem içinde yapacağı işbirlikleriyle daha da büyüyecek, Birlikte Amel yapma ve Bir arada değer üretme iktisadına geçmek Kıymetli olacak.” kelamlarını Anlatım etti. Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve alıcı Tecrübesinden Mesul GMY Sezgin Lüle ise ödeme sistemleri tarafında oyuncuların arttığını, bu bahiste platform bankacılığı alanında yatırım yapmaya devam ettiklerini belirtti. Dijital ekosistem işbirliklerinin yanı Dizi yeni nesil teşebbüsler ile Workup altında hızlandırma programları yaptıklarını, bir yandan bu teşebbüslere yatırım yaparken öteki yandan da kendi platformlarını oluşturduklarını belirtti. Bankacılık olarak dijital ekosistem için dalın kuvvetli kasları olduğunu vurgulayan Lüle, Yapay zekayı da gözeterek devinim ettikleri yeni Amel süreçlerini aktardı ve bu kapsamda muhtaçlık duyulan nitelikli elemanların geliştirilmesi noktasında Kıymetli adımların atıldığının altını çizdi. 

İlham Veren Analitik Projeleri

Vakıf İştirak Kredi Risk Analitiği Müdürü Fatih İnan SAS Türkiye, Linktera, Detera Amel birliğiyle 2023 yılında hayata geçirilen ve muvaffakiyetle devam eden “Kredi Ömür Döngüsü Projesi” ayrıntılarını paylaştı. Referans Kurum olma mottosuyla devinim eden Vakıf İştirak Bankası analitiği SAS Viya Platformu vasıtasıyla süreçlerine entegre ediyor. Vakıf İştirak Bankasının SAS Viya Platformunu bütüncül olarak kullanmaya başlayan Türkiye’deki birinci banka olma özelliği taşıdığının altını çizen İnan, “Bu durum bizim için bir avantaj taşıyor diyebilirim. Bu bütüncül yaklaşımla Bir arada Fazla daha süratli ve kolay bir halde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, bilginin analitikle entegre edilmesi imkanlı hale geldi” dedi.  

QNB Finansbank Emniyet İdaresi Team Leader Gökhan Dumrul SAS Türkiye Amel birliğiyle geçekleştirilen “Gerçek Vakitli Suistimal Yönetimi” projesine ait elde edilen başarılı çıktıları sundu. 2022 yılında hayata geçirilen proje ile QNB Finansbank Türkiye’de “SAS Fraud Management” tahlilini kullanmaya başlayan birinci bankadır. Bankacılık ödeme suistimalinde uçtan uca suistimale karşı Gerekli tedbirler SAS tahlilleriyle alınıyor. Temel suistimal yaklaşımının ötesinde analitik yaklaşımlar ile suistimalin sızması daha süratli bir formda engellenmesini destekliyor. Bank Pekao, CRM Lideri Bartosz Witorzeńć hiper şahsileştirme ve adaptif alıcı analitiği odağında çevirim içi olarak iştirak gösterdi ve bu başlıklarda SAS ile geliştirdikleri projelerini sunduğu konuşmasını gerçekleştirdi.

2035’te Bankacılık Kesimine 3 mümkün Senaryo: Dijitalleşme, iklim krizi ve jeopolitik belirsizlikler

SAS’ın Economist Impact ile Amel birliğinde hazırladığı “2035’te Bankacılık: Üç mümkün istikbal Senaryosu” raporunun da masaya yatırıldığı zirvende Economist Impact, Kıdemli Grup Önderi Katherine Stewart hazırladıkları rapora ait ayrıntılar paylaştı. Senaryolar dijitalleşme, iklim krizi ve jeopolitik belirsizlikler etrafında şekilleniyor.

Rapora nazaran uzun yıllar süren dijital dönüşüm faaliyetlerinin akabinde, global bankacılık bölümü kökten değişiyor. Bir vakitler rakip olarak kabul edilen fintech ve Aka teknoloji şirketleri, finansal hizmetler bölümünün önde gelen oyuncuları olarak aktiflik gösteriyor. Klâsik bankalar, bu şartlar altında hayatta kalmak için platform bankacılığı üzere farklı Amel modellerini benimseyerek savunma stratejilerini artırıyor. Bankalar, müşterilerine hisli dataları muhafaza ve yenilikçi eserler sunma konusunda güvenilebileceklerini kanıtlayarak prestijlerini güzelleştirmeye odaklanıyor. 

Rapor bankaların hem beşerler hem de gezegen için sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma misyonlarını nasıl geliştirebileceklerini de araştırıyor.  Bu senaryoya nazaran dünya genelinde, global ısınmanın sonlandırılması ve iklim değişikliğinin en yıkıcı tesirlerini tedbire yolunda kritik adımlar atıyor. Elektrikli araçlar hayatın içerisine daha da entegre olmuş durumda. Tüketici ve yatırımcı baskısı, işletmeleri ESG bahislerini Temel stratejilerine entegre etmeye zorlarken hükümetler bir karbon vergisi getirerek iklim ve sürdürülebilirlikle ilgili açıklamaları Mecbur kılıyor. Güçlendirilmiş kamu-özel kesim iştirakleri, iklim teknolojilerindeki atılımları hızlandırıyor. Sıfır karbon izi siyasetlerini finanse etmek, iklim teknolojilerinin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini teşvik ediyor.

Economist Impact’in insan merkezli siyaset oluşturmaya odaklanan yeni globalleşme programlarını denetlemekten Mesul olan Stewart, teknoloji ve göçten eğitime ve güvenliğe kadar bahisler için siyaset tahlili, kıyaslama ve stratejiler geliştiriyor. Stewart, bankaların misyonlarını ve Amel modellerini müşterilere, hissedarlara, topluluklara ve doğal etrafa değer katmak için nasıl geliştirebileceklerine Fer tutmak maksadıyla hazırlanan bu araştırmanın bankaları etkileyen anne güçlerin bugün ile 2035 yılları ortasında nasıl gelişebileceğini, üç mümkün senaryo merceğinden incelediklerini açıkladı.  

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir