Barış İçin Eğitim, Barış İçin Montessori

Genel, Gündem Kas 08, 2022 Yorum Yok

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Okulları bünyesindeki Palet Montessori Akademisi MATEPP’in, bu Yıl birinci Defa düzenlediği Memleketler arası Montessori Tepesi, ‘Barış’ temasıyla Palet Okulları Çamlıca Kampüsü’nde düzenlendi.

YETEV Mütevelli Heyet Lideri Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Vilayet ulusal Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, YETEV Okulları genel Müdürü Hayati Oktay, Montessori eğitim sistemi alanında uzman Ulusal ve memleketler arası akademisyenlerin iştirakiyle gerçekleşen Doruk kapsamında Montessori eğitim ideolojisi odaklı panel, görüntü konferans ve işlik çalışmaları yapıldı.

İtalya’nın birinci bayan tabibi Dr. Maria Montessori’nin önderliğini yaptığı Montessori eğitim metodu; temelde kişiliğin oluşumuna odaklanıyor. Farklı bir sözle eğitimde Formül değil; çocukların kişilikleri ve yetenekleri göz önünde bulunduruluyor. Her çocuğun Özel ve kendine has bir varlık olduğu misyonuna yatırım yapılıyor. Eğitim süreci her çocuğa Özel programlandığı için çocuklar, kendi şahsî gelişim suratlarında eğitim alma bahtına sahip oluyor. YETEV çatısı altında eğitim veren Palet Okulları ise 2011 yılından bu yana, yüzyılı aşkın müddettir birçok ülkede İlgi görmüş ve muvaffakiyet göstermiş olan Montessori eğitim ideolojisi ile farklı bir eğitim kültürünün gelişmesine istikamet veriyor. Kreş, anaokulu ve ilkokul sınıflarında uygulanan Montessori eğitim sistemi ile öğrencilerin yetenek, ilgi, gereksinim, Benlik özellikleri, imkân ve şartlarıyla uyumlu eğitsel karar almaları, eğitime ait Olumlu tavır geliştirmeleri ve hayat uzunluğu öğrenme süreçlerinde gelişimlerine dayanak olunması hedefleniyor. Bu kapsamda ailelere de eğitsel rehberlik hizmeti sunuluyor.

“Montessorİ metodu; İnançlarImIza, kültürümüze ve yaşadIğImIz topraklara Müsait bİr yaklaşIm”

Barış temasıyla düzenlenen Memleketler arası Montessori Zirvesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştiren YETEV Mütevelli Heyeti Lideri Necmeddin Bilal Erdoğan; Siyaset teorisinin, insanın tabiatının düzgün olup olmadığına dair bir yaklaşımla başladığını aktardı. İnsanın tabiatının yeterliden daha uyguna dönüşmesi için eğitim yapıldığını Anlatım eden Erdoğan, Palet Okulları olarak neden Montessori metoduna odaklandıkları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Montessori metodu; inançlarımıza, kültürümüze ve yaşadığımız topraklara Müsait bir yaklaşım. İnsanın, yaradılıştan Fazla Önemli özelliklerle dünyaya geldiğini, Maria Montessori’nin çocuğu adeta kutsayan telaffuzlarını hatırladığımızda, inancımızda da yer Meydan insanın dünyaya tertemiz bir yaradılışla gelmesini yakaladığını görüyoruz. ‘O hazırlanmış ortamda, o harika fıtratı, Muhtemel olduğunca bozulmadan nasıl yetişkinlik evresine taşırız’ı aslında Montessori metodu gerçekleştirmeye çalışıyor. Fıtratındaki hoş, pak ögelerin canlı tutulması halinde insanın çatışmacı istikametinin açığa çıkması önlenebilir. Çocukların yaşayarak öğrenmesi ve birbirinden öğrenmenin merkezde olduğu bir ortamda da çatışmaya meyletmenin sınırlandığını gözlemliyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZ GÜZEL HAYLİ DÜNYA DAHA DA İYİLEŞECEK”

Uluslararası Montessori Zirvesi’ne teşrif eden İstanbul Vilayet ulusal Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise eğitimdeki Tüm gelişmelerin, dünyanın evrilmesindeki birçok olayda olduğu üzere içinde yaşanılan şartlarla Fazla doğrusal bir münasebet gösterdiğini vurguladı. Montessori yaklaşımının eğitim dalındaki uygulanan en Değerli yaklaşımlardan biri olduğunu belirten Yazıcı, “Montessori eğitim sistemi; çocuğun cihanını, kozmosun işleyişini, kurallarını Fazla uygun irdeleyen ve bu yolla çocuğun içinde bulunduğu şartlara Ahenk sağlamasını yalnızca temin etmekle kalmayıp bu işleyişteki ahengi ayrım etmesini temin eden Fazla Kıymetli bir Ebat içeriyor. Biz öğrendikçe çocuklarımız Fazla daha yeterli olacak. Çocuklarımız âlâ epeyce dünya daha da iyileşecek” dedi.

VİZYON SAHİBİ BİREYLER YETİŞTİRİLİYOR

YETEV bünyesinde bulunan Program ve Yayın Geliştirme Müdürlüğü’nde faaliyetlerini yürüten Palet Montessori Akademisi’nin (MATEPP), 2017 yılından bu yana yüzlerce Montessori eğitmeni yetiştirdiğini Anlatım eden YETEV Okulları genel Müdürü Hayati Oktay, “Palet Okulları; Türkiye’de Montessori eğitiminin öncüsü olarak bilinmektedir. Toplumumuzun her bir bireyinin; yaş, cinsiyet, etnik köken, din, lisan, ırk yahut engellilik durumu dikkate alınmaksızın hürmet ile yaklaşılmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Okullarımızdaki eğitim modelleriyle; çağın gereklerini kıymetleriyle yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya ve ferdî gelişimine en üst seviyede katkı sağlamak ismine kendini yönetebilecek, içinde bulunduğu topluma Örnek olup istikamet verebilecek ‘vizyon sahibi’ beşerler ve geleceğin başkanları olarak yetişmelerine eşlik ediyoruz. Tecrübeli idarecilerimiz, deneyimli Montessori eğitmeni koordinatörlüğünde çalışan ve Palet Montessori Akademisi öncülüğünde Türkiye’ye getirilen milletlerarası bir eğitim programına iç olan eğitim takımımız, uzman psikologlarımız ve rehberlik servisimizle çocukların eğitiminden öğretimine, sıhhatinden beslenmesine kadar her ayrıntının Montessori standartlarına ve çocukların tabiatına uygunluğunu gözetmekteyiz” yorumunda bulundu.

11 YILLIK TECRÜBE

Montessori sisteminin, Özellikle Okul öncesi devirde Fazla tanınan olduğunu lisana getiren Oktay; “Tabii her okulda sistemin gerçek manada uygulanmadığına maalesef pek Fazla Sefer Şahit oluyoruz. Palet Okulları’nın, bu algının gerçek rotaya oturmasının öncülerinden olduğunu düşünüyoruz. Montessori sistemini her manada hakikat uygulayan okullar olarak eğitim ideolojisinin yanlışsız anlaşılması ve uygulanması konusundaki misyonumuzun farkındayız. Bu mesuliyet şuuruyla sistemin ülkemizde yaygınlaşması için kurduğumuz Palet Montessori Akademisi ile yüzlerce Montessori öğretmeni yetiştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de, Montessori sınıfları kurma, Ar-Ge çalışmalarıyla takviye olma ve Montessori eğitmeni yetiştirme alanlarında öncü olan ünitemiz, bir unsur daha imza attı. Türkiye’nin Montessori eğitimi alanında Laf sahibi olan okullarımızda 11 yıldır edindiğimiz deneyimleri, ‘Barış’ temalı tepemizde paylaştık” dedi.

“ZİRVEMİZİ GELENEKSELLEŞTİRECEĞİZ”

Bu Yıl birincisi düzenlenen Memleketler arası Montessori Zirvesi’nin çevrimiçi yayınlandığına da dikkat çeken Hayati Oktay, şöyle devam etti: “Uluslararası Montessori Doruğu ile Yurt içi ve Yurt dışında binlerce eğitim gönüllüsü ile buluşmayı hedefledik. Atölyelerimizden birini de çevrimiçi katılacak konuklarımız için düzenledik. Tepemizi gelenekselleştirmeyi planlıyoruz. İlerleyen yıllarda yalnızca 1 gün ile de sonlu kalmamayı, daha Fazla eğitim gönüllüsü ile buluşup, deneyimlerimizi ve heyecanımızı paylaşmayı istiyoruz.”

“ÇATIŞMA TAHLİLİ VE sorun ÇÖZME HÜNERLERİ GELİŞTİRİLİYOR”

Oktay; ‘Barış’ temasının yaklaşımını ise şu biçimde özetledi: “Bu dünyada yaşayan öteki bütün canlılarla Fazla yakından irtibatlı olduğumuza ve birbirine bağımlı bir Ömür sürdüğümüze inanıyoruz. Bu yüzden, toplumun rehberi olan eğitimciler olarak çocuklarımızı içinde yaşadığımız tabiat ve Bir arada yaşadığımız diğer canlılar hakkında bilgi ve İlgi sahibi yapmanın yanı Dizi bunları daima Birlikte müdafaaya çalışmak, en Değerli vazifemiz. Tıpkı vakitte çocuklarımızın çatışma tahlili ve sorun çözme hünerlerinde yapan sistemler öğrenebileceklerini ve bu sayede daha barışçıl ve Ömür dolu bir ortam oluşturabileceklerini de düşünüyoruz. Bu inancımızı daha Çok eğitim gönüllüsü ile paylaşarak, en temelden uygulanabilmesinin toplumsal barışa giden Değerli ve sağlam bir yol olduğunu daima Bir arada daha gür sesle Anlatım etmeyi istedik. Çocukları dünya barışı için Biricik ümit olarak gören Montessori’ye nazaran; kendi his ve kanılarının farkında olan ve bunları Anlatım edebileceği yolları bilen çocuklar lakin barış içinde yaşayacakları bir dünyayı Muhtemel kılabilirler. Çocuğa üniversal vazifelerinin Ufak yaşta öğretilmesi gerektiğine ve manevi bir mesuliyet olduğuna inanıyoruz. dahil barış sağlanınca da cemiyet barışına birinci adım atılmış olur. Dünya üzerinde ismi duyulmuş pek Fazla kişinin, bu eğitim sistemi içerisinde kendi fıtratının gelişmesine katkı sağlayarak muvaffakiyet sağladığını görüyoruz. Birkaç Örnek vermek gerekirse; Amazon ve Wikipedia’nın kurucuları, Washington Post’un eski sahibi üzere isimler, bu çocuk merkezli eğitim ile devri etkileyen beşerler ortasında yerlerini almışlardır.”

“BARIŞÇIL ŞUUR İNŞA EDİLMELİ”

Vermont’un merkezindeki birinci Montessori okulunun kurucusu, Massachusetts’teki birinci Montessori Charter School’un kurucu ortağı, şimal Karolina, Ohio, Türkiye ve Fas’ta bulunan Türlü Montessori okullarına danışmanlık veren Christopher Ackerman; Milletlerarası Montessori Zirvesi’nde yaptığı ‘Montessori’nin barış Eğitimini Keşfetmek’ başlıklı konuşmasında Kıymetli ipuçları verdi: “Montessori prensipleri her yerde çocuklar için geçerlidir. Ekseriyetle güçlü olan şey; bu prensiplerin bütünlüğünden ödün vermeden her eşsiz kültüre kusursuz bir Ahenk sağlamaktır. Gençliğimde ülkemin Vietnam’da savaşta olduğu devirde, Montessori’nin, ‘barış için eğitimi’ni keşfettim. İnsan toplumunu sahiden daha yüksek barışçıl bir bilince dönüştürmenin Biricik yolu ise ihtilale karşı evrimden, sınıfta barışçıl sorun çözmeyi bir metot aracılığıyla uygulamaktan geçiyor. Başta ergenlik periyodu olmak üzere her yaştan çocukla gerçek ve yanlışsız bir bağlantı kurulmalı.”

ZİRVENİN Haysiyet KONUĞU; GÜLSEVİN KAYIHAN OLDU

Uluslararası Montessori Zirvesi’nin Haysiyet konuğu ise Montessori formülünü Amerika’da 40 yıldır muvaffakiyetle uygulayan Montessori Eğitim Formülü Uzmanı Gülsevin Kayıhan oldu. Doruğa görüntü konferans aracılığıyla katılan Kayıhan, “Palet Okulları ile birinci tanışmam Aralık 2012’de oldu. Öğretmen arkadaşlarla Montessori ideolojisine yönelik Fazla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Daha sonra Türkiye’ye 2019 yılında da geldim. Palet Okulları’ndaki ilkokul öğrencilerinin fen ve matematik derslerine yönelik farkındalığını artıracak yeni malzemeler geliştirdik. Buradaki takımın heyecanı, beni Fazla Mesut etmişti. YETEV Mütevelli Heyet Lideri Necmeddin Bilal Erdoğan ve grubu; Palet Okulları’nda farklı bir sistem kurdu. 2012’den 2019’a kadar geçen yedi yılda 3-6 ıslak ortası çocuklara yönelik eğitimi, ilkokul ve ortaokula taşıyan bir Bina inşa edildi. Bu derece tertipli ve sistemli gelişen bir yapıya dünyanın hiçbir yerinde rastlamadım. Çocuklarımızdan Tüm dünyaya, kainata hürmet göstermesini istiyoruz. Montessori eğitiminin temelindeki hürmet, kendi anane ve göreneklerimizde bir bütünlük gösteriyor” dedi.

“ORTAKLIK; NEZAKET, Haysiyet VE HÜRMET GEREKTİRİR”

Yazar, eğitimci, Montessori Vakfı Lideri ve Milletlerarası Montessori Kurulu Lideri Tim Seldin, Montessori eğitim sisteminde 40 yılı aşkın tecrübesiyle öne çıkan isimler ortasında yer alıyor. Seldin; Memleketler arası Montessori Zirvesi’nde ‘Eğitim Yoluyla Dünyada Barışı Sağlamak’ başlıklı konuşmasında, Montessori eğitiminin insanın gerçek doğasıyla Ahenk sağlamasına nasıl Yardımcı olduğu sorusuna karşılık aradı. Montessori ideolojisinin; paydaşlık, nezaket, barış kavramlarıyla ilgisinden bahseden Seldin, Riane Eisler’in çalışmalarına da atıfta bulundu: “Riane Eisler; yapıtlarını, insanlığın gerçek tabiatı hakkındaki sorunun yanıtına adayan bir araştırmacı. Kendisi yaptığı çalışmalarda arkeolojik araştırmalara Geri döner ve dünyadaki insanların varlığı mühletince, bulguların nihayet 10 000 yıldan Evvel şiddete dair Fazla az İspat gösterdiğini öğrenir. Tam özgürlük yahut tam Denetim diye bir kavram olmadığını, gereksinimimiz olan şeyin bir iştirak olduğunu savunur. İştirak öğrenmeye Yardımcı olur. Paydaşlık; nezaket, Haysiyet ve hürmet gerektirir.”

BARIŞ EĞİTİMİNİN EHEMMİYETİ VURGULANDI

‘Barış için Eğitim’ bahisli panelde ise Doç. Dr. Özgül Polat, Doç. Dr. Kevser Koç ve Öğretim Vazifelisi Dr. Figen Güleç, MATEPP İdari Koordinatörü Liliya Yakimova Özyavaş’ın sorularını yanıtladı. Panelde eğitim ve barış ortasındaki temas konuşuldu. Bu irtibatın Türkiye özelinde değerlendirmesi yapıldı. Günümüzde eğitim hakkındaki tasavvurun nasıl değiştiği ve eğitimcilerin barış eğitimi noktasında rolleri tahlil edildi.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir