Buğday Derneği: Tarımda bütüncül bir düzenlemeye ihtiyacımız var

Gündem, Siyaset, Son Dakika Nis 12, 2023 Yorum Yok

Orman Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, belli eserlerin yetiştirilmesinin müsaadeye tabi olması, kontratlı tarım mecburiliği ve ekilmeyen toprakların kiralanması üzere değişiklikler getiriyor. Kanundaki değişiklikler Ufak çiftçinin bağımsızlığını, rekabet bahtını ve ziraî biyoçeşitliliği riske sokabilir. Olumlu tesirler sağlayacak bir yasal düzenleme için Lokal tohumların, çeşitliliğin, toprak tamirinin desteklenmesinden ve çiftçileri teşvik etmekten bahsetmek gerekiyor.

“İklim değişikliği ile çaba, Besin talebindeki artış, doğal kaynakların faal biçimde kullanılması, Besin garantisi ve güvenliğinin temin edilmesi” üzere münasebetlerle üretimin planlanması gerekliliğinden yola çıkan Orman Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, üretim planlamasının arz-talep durumuna nazaran yapılmasını öngörüyor. 

İklim değişikliğinin tarımdaki Olumsuz tesirlerini azaltmak, Besin teminatını sağlamak ve Eser çeşitliliğini artıracak bir planlama yapmak değerli. Lakin maddedeki yeni düzenlemeler ve cezai yaptırımlar dikkat edilmesi gereken birtakım sakıncalar içeriyor. Kuraklık, seller ve girdi maliyetlerinin baskısı altında Ufak çiftçinin refahı ve bağımsızlığı konusunda kimi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Yasa hazırlanırken çiftçi örgütleri üzere mevzuyla ilgili sivil cemiyet kuruluşlarının, sürdürülebilir tarım konusunda çalışan uzmanların ve akademisyenlerin görüşünün alınmaması kimi soruları beraberinde getiriyor. mesela yeni düzenleme, Özellikle tabiat dostu klasik uygulamaların, Lokal tohumların, çeşitliliğe dayalı uygulamaların ve bu çeşitlilikten beslenen mutfak kültürünün teminatı olan Ufak çiftçilerin yerlerini işlemeyi bırakıp toprağını terk etmesine yol açabilir mi? Besin garantisinin sağlanması üretim yeterliliği ile Bir arada üretimle ilgili hususlarda kelam, yetki ve karar etaplarında çiftçilerin sürece iç olmasını da kapsamaz mı? 

Kanun değişikliği ne Cin uygulamalar içeriyor?

Düzenlemede dikkat çeken Değerli değişikliklerin başında, belirlenecek Eser yahut Eser kümelerinin üretimine başlanmadan Evvel tarım ve Orman Bakanlığı’ndan müsaade alınması zaruriliği geliyor. Yasaya nazaran çiftçiler belirli Eser kümelerini yetiştirmek için bakanlıktan müsaade alacaklar. Müsaade almadan üretim yapan çiftçilere dayanaklardan 5 Yıl men edilme ve Nakit cezası üzere yaptırımlar uygulanacak. 

Bir öbür Değerli değişiklik, Bakanlık tarafından belirlenecek Eser ve Eser kümelerinde kontratlı üretimin Mecbur hale getirilmesi. Mukaveleden vazgeçen taraflara cezai yaptırımlar uygulanacak.  

Yeni düzenleme, üst üste 2 Yıl ekilmeyen tarım topraklarının Bakanlıkça kiraya verilmesini de öngörüyor. 2 Yıl üst üste ekilmeyen topraklar öncelikli olarak arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere ya da ziraî alanda aktiflik gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile istekli kuruluşlara kiralanacak.

Kenevir üretimi konusunda yapılan değişiklikle daha Evvel büsbütün müsaadeye tabi olan üretimde Bakanlığın çıkaracağı yönetmelikler çerçevesinde müsaadesiz teşebbüslerin önü açılıyor.

Buğday Derneği olarak, kabul edilen Yasa düzenlemesindeki değişikliklerin münasebette Anlatım edilen problemlere tahlil sunabilmesinin fakat mevzuyla ilgili paydaşların görüşleri dikkate alınarak tekrar kıymetlendirilmesi ile Mümkün olabileceğini savunuyoruz. Bu nedenle maddedeki değişiklikler ile ilgili uzman görüşlerini, yorumları ve teklifleri tarım ve Orman Bakanlığı’nın dikkatine sunuyoruz.

Sermayenin tarıma nüfuz etmesi kolaylaşıyor mu?

Konuyla ilgili değerlendirmesine başvurduğumuz Ege Üniversitesi tarım İktisadı Kısmı Öğretim Elemanı Dr. Fatih Özden, toprak ölçüsünün artırılamaması ve üretim yapılabilecek tarım topraklarının Değerli bir kısmının var kır/köy kökenli çiftçilerin mülkiyetinde olmasının sermayenin tarıma nüfuzunu sonlandıran Temel etkenlerden birisi olduğunu söylüyor. 

Yasadaki değişiklikler ile kontratlı tarım yoluyla emeğin, arazi yoluyla da toprağın metalaşma süreçlerinin hızlanabileceğine dikkat çeken Dr. Fatih Özden kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Özellikle nihayet 20 yıldaki değişiklik ve uygulamalara bakarak Türkiye’nin tarım anlayışını İhracat odaklı, monokültür, konvansiyonel ve endüstriyel bir dal olarak pahalandırmak mümkün. nihayet devirlerde Türkiye tarımında kontratlı üretim modelinin sıklıkla üzerinde durulması ve maddedeki değişiklikten de anlaşılacağı üzere yaygınlaştırılmak istenmesi sermayenin tarıma nüfuz etmesini kolaylaştırıyor.”

“Agroekoloji: Öbür Bir tarım Mümkün” kitabının muharrirlerinden Dr. Fatih Özden tarım yerlerinin kiralanmasının sermayenin tarıma girişini destekleyen Öbür bir yol olduğunu, Laf konusu kiralamanın düzenlemede belirtildiği üzere, öncelikle arazinin bulunduğu yerleşim yerlerinde ikamet edenlere ya da kooperatif, birlik, dernek ve vakıf üzere STK’lara yapılmasının da yerlerin metalaşma sürecinin önüne geçemeyebileceğini söylüyor. Özden, köylerde ekilmeyen tarım topraklarının halihazırda esasen kiralanabildiğini yahut ortakçılıkla işlenebildiğini ve bu faaliyetlerinin Aka bir kısmının de Yeniden birebir yahut yakın köylerden olduğunu hatırlatıyor ve ekliyor: “Ancak köylerde yanlış siyasetler ve iklim krizi üzere sebeplerle Özellikle küçük-orta ölçekli çiftçiler tarafından ekilemeyen yerlerin kiralanacağı STK’lar içinde ekonomik gücü ve yatırım kapasitesi olanların öne çıkması da mümkün.”

Yerel çiftçi haklarına ve üreticilere etkisi

“Çiftçilerin müsaade almadan üretim yapamayacağını söyleyen Bakanlık, bu türlü bir siyaset değişikliği için çiftçinin isteğini almış mıdır?” sorusunu soran Özden, radikal üzere gözüken bu sorunun aslında direkt Besin egemenliği ile ilgili olduğunu açıklıyor: “Gıda egemenliği çokça Anlatım edildiği üzere yalnızca üretimin yeterliliği sorunu değil, üretimle ilgili hususlarda kelam, yetki ve karar evrelerinde çiftçilerin sürecin neresinde olduklarıyla da ilgilidir.” 

Yeni düzenleme kır kökenli Aka üreticiler ve yatırımcıların küçük-orta ölçekli ziraî işletmelerin emeğinden ve yerlerinden yaralanabilmelerinde bir nevi aracı konumuna geçmelerine de fırsat verecek. Bu üreticiler şirketler için kontratlı tarım ve arazi kiralama üzere süreçlerde kolaylaştırıcı bir rol oynayabilirler.

Polikültür üretim yapan çiftçiler ve biyoçeşitlilik nasıl etkilenecek?

Yasada yapılan değişiklikte polikültür (çeşitliliğe dayalı) üretim yapan üreticiler için belirsizlik Laf konusu. Yeni düzenlemeye nazaran polikültür üretim yapan üreticilerin yetiştirdiği çoklu eserlerin bir yahut daha fazlasına Bakanlığın müsaade vermemesi mümkünlüğü bulunuyor. 

Bakanlıkça belirlenen Eser yahut Eser kümelerinin üretiminin müsaadeye tabi olması Özellikle Ufak ölçekli yahut polikültür üretim yapan üreticilerin kendi Besin garantilerini de tehlikeye sokabilir. Yine birebir kesim üreticiler, birden fazla Vakit tüketiciye direkt ulaşan pazarlama kanallarını kullanıyor. Münasebetiyle uzun Vakit zarfında kurmuş oldukları pazarlama ağının da bu süreçten Olumsuz etkilenmesi Laf konusu.

Dr. Fatih Özden’e nazaran bu durum üreticilerin bağımsızlığını riske sokarken, Türkiye’de esasen hâkim durumda olan monokültür üretimi daha da baskın hale getirebilir. Özden, günümüzde toprak, su, iklim koşulları ve biyoçeşitliliğin azalması üzere meselelerle baş edebilmek için polikültür üretimin teşvik edilmesi gerekirken, bu durumun polikültür üretime geçme potansiyeli olan üreticileri Olumsuz etkileyeceğine vurgu yapıyor. 

Gıda ve barınma üzere Temel gereksinimlerin karşılanmasında kendine kâfi toplulukların kâfi çeşitlilikteki üretimlerinden vazgeçmek zorunda kalması ve Biricik tip üretim yapmaya zorlanması, bu toplulukların piyasada Türlü eserlerle yakaladığı rekabet talihini kaybetmesine ve Biricik tip Eser yetiştirmenin ekonomik ve ekolojik riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oluyor. Bu adaletsizlik karşısında geliri düşen ve tarlasını satarak ailesiyle kente göç etmek zorunda kalan çiftçiler evvelce yerinde yetiştirdiği Çeşitli meyve sebzelerle beslenirken, marketten pazardan alabildiği kadarıyla ve nereden geldiği nasıl yetiştirildiği muhakkak olmayan besinle yetinmek zorunda kalıyor. Üreten, kendine kâfi topluluklar giderek satın almak zorunda bırakılan ve alım gücü giderek düşen Fakir tüketicilere dönüşüyor. Kente göç etmeyenler ise ya mevsimlik tarım işçiliğine yöneliyor ya da kentlerin varoşlarına göçerek işsizliğe, marjinal işlere, toplumsal yardımlara mahkûm oluyor. 

Bütüncül bir düzenleme için teklifler:

  • Tarımda iklim değişikliğinin Olumsuz tesirlerini azaltmak, Besin teminatını sağlamak ve ülkemizin farklı özelliklere sahip bölgelerinden yararlanarak Eser çeşitliliğini arttıracak bir planlama yapmak kıymetli. Bunu tabiat ile uyumlu ve sürdürülebilir halde yapabilmek için agroekoloji ve onarıcı tarım uygulamalarına yönelmek gerekiyor.

  • Ülkemizde tarıma dair daha Evvel de Çeşitli planlamalar ve Yasa değişiklikleri yapıldı. Lakin yapılan planlama ve değişikliklerin kalıcı ve tesirli olabilmesi için iştirakçi bir süreç izlenerek kanun değişikliğinin yapılması gerekir. 

  • Yasa değişikliklerinin çiftçileri Mecbur kılarak ve cezai yaptırımlar uygulanmasına yönelik değil, teşvik ve destekleme yollarını açmaya yönelik olması gerekir. Türkiye’de destekleme araçlarının neden amaçlara ulaşmada yetersiz kaldığının tahlili yapılmalı.

  • Üretim sınırlamasının arz-talep üzerinden sayısal olarak üretim ölçüsüne nazaran yapılması yerine ülkenin iklim, coğrafik özellikler, toprak ve su kurallarına ve bölgesel muhtaçlık ve potansiyellerine nazaran bölgesel üretim planlamaları yapılmalı ve her bölgede Mahallî üretim, Mahallî tüketim sisteminin altyapıları kurulmalı. Bu türlü bir planlama ile, Lokal çeşitlerin devamı ve ziraî biyoçeşitlilik de sağlanmış olur. 

Dünyadaki uygulamalar

Avrupa Birliği’nin uyguladığı Ortak tarım Siyaseti (OTP) Avrupalı çiftçiler için sürdürülebilir bir istikbal sağlamayı, Ufak çiftliklere maksada yönelik dayanak sağlamayı ve AB ülkelerinin önlemleri Lokal şartlara uyarlaması için daha Çok esneklik sağlamayı amaçlıyor.

OTP’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeler ile 2021-2027 yılı için ayrılan maddi kaynağın Yeşil Mutabakat amaçları çerçevesinde biyoçeşitliliğin ve organik tarım alanlarının artırılmasına, geçimini çiftçilikten sağlayanların ve genç çiftçilerin desteklenmesine, tarımda inovasyonun artırılmasına harcanması planlanıyor.  

Örneğin, her çiftlikte ekilebilir arazinin en az %3’ünün biyoçeşitliliğe ayrılacağı, bütçenin en az %25’i ekosistemlere tahsis edilerek iklim ve Etraf dostu tarım uygulamaları ve yaklaşımları (organik tarım, agroekoloji, karbon tarımı vb.) ile hayvan refahının güzelleştirilmesi için daha kuvvetli teşvikler sağlanacağı, kırsal kalkınma fonlarının en az %35’inin iklim, biyoçeşitlilik, Etraf ve hayvan refahını desteklemeye yönelik önlemlere tahsis edileceği 2021-2027 planları ortasında. Yeni mevzuat üstlenilen faaliyetlerin seviyesi de iç olmak üzere AB ülkeleri tarafından belirlenecek Mecbur lakin esnek bir faal çiftçi tarifi içeriyor ve yalnızca faal çiftçilerin makul AB dayanaklarını alabilmesine müsaade veriyor.

Hindistan’da ise tarım siyasetlerinin temelini 1960’ta yapılan düzenlemeler oluşturuyor. Eylül 2020’de devlet dayanağını sonlandırıp, kontratlı tarıma kapı açarak Özel bölümün tarıma girişini artıracak üç tarım yasasının meclisten geçmesi, bir yılı aşkın süren protestolara Sebep olmuştu. Protestolara Sebep olan tarım yasası tarımda taban fiyat uygulaması, gübre ve mazot takviyesi, haşereyle gayret ve ilaçlama, pazar ağı üzere takviyelere nihayet verip, Ufak üreticileri Aka şirketlerle karşı karşıya bırakıyordu. Çiftçiler Aka şirketlerin istediği eserleri, onların istediği fiyata satmak zorunda kalıyordu. özel sermayenin sömürüsüne maruz kalan çiftçilerin ülke tarihindeki en uzun protesto olarak geçen uğraşı sonucunda Yasa geri çekildi.

Etkili bir Yasa için gerekenler

Yasayı kıymetlendirerek tekliflerde bulunan Buğday Derneği Besin Yüksek Mühendisi Merve Atınç, dünya genelinde tarımda yapılan yeni yasal düzenlemelerin çiftçilerin özerkliği, bağımsızlığı ve dayanıklılığına vurgu yaptığını belirterek ülkemizde yürürlüğe giren yeni düzenlemenin planlama ismi altında çiftçilerin bağımsızlığını etkileyerek daha Fazla cezai yaptırımdan bahsettiğine dikkat çekiyor. 

“Yasa, biyolojik çeşitlilik için Aka bir tehlike olan endüstriyel tarımdaki monokültürün artmasına neden olarak ekolojik tarımın önerdiği polikültür, Uzaklık eser, Bir arada ekim üzere farklı tekniklerin önünü kapıyor” diyen Atınç, tesirli bir yasal düzenleme için şu tekliflerde bulunuyor: “Yasaların gerçek bir değişim yaratması için iklim değişikliğinin tarımdaki Olumsuz tesirlerini önlemekten, çiftçileri tarımdan uzaklaştırmak yerine teşvik etmekten, sadece Aka çiftçiler ve şirketlere fayda sağlamak yerine Mahallî tohumların, polikültür uygulamaların ve Mahallî çeşitlilikten beslenen Ufak çiftçilerin önünü açmaktan, Eser çeşitliliğini artırmaktan ve Tüm bunları yaparken Besin garantisi sağlamaktan bahsetmesi gerekiyor.”

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir