Eğitim-Bir-Sen; İmtihan Tartışması nihayet Bulsun

Genel, Gündem Kas 02, 2022 Yorum Yok

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şubesi üyeleri 1 Kasım Salı günü birinci derse girmeyerek başlattıkları aksiyon kararına basın açıklaması ile devam ettiler. Şube Lideri Murat Mengen AKM Önünde basın açıklaması yaptı.

Meslek Kanunu var Haklarımızı Koruyacak, Meslek Basamaklarında Hizmet Müddetini Önceleyecek Halde Yine Düzenlenmelidir

Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği bedeli görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür. Uğraş kanununun beklentileri gereğince karşılamaması üzerine talep ve tekliflerimizi yetkililerle ve kamuoyuyla paylaşmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız.

Hep Bir arada ses vermemizin, ortak iradeyle Laf söylememizin nedeni; kıymeti büyük, bedeli yüksek, tarihi rolü kuvvetli öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin Uğraş kanunundaki değişiklik ve revizyon talebini ve gereksinimini haykırmaktır.

7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen bağımsız bir kanun beklentisini karşılama istikametinde Olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu kanunun meslek basamaklarının yine hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere fiyat ve ek derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı imtihanın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi üzere Değerli özlük hakları ihtiva ettiğini, bu istikametiyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşıladığını, bu manada Olumlu bir birinci adım olduğunu lisana getirdik. Lakin Çabucak akabinde, kanunun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu mukavele masasına taşıdığımız talepleri karşılamadığı, ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten mahrum olduğu ihtarını yaptık.

Devam eden süreçte sorumlular ve yetkililerle gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, kanunun, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, misyon ve sorumlulukları noktasında bir Uğraş kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ek düzenlemelere muhtaçlık olduğunu, Özellikle imtihana dayalı bir meslek basamakları sistemi yerine toplu mukavelede lisana getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet mühletini temel Meydan bir meslek sistemi gereksinimini vurguladık.

Son olarak, Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle tekrar düzenlenmesi gayesiyle Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı/önerisini Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Siyasetleri Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk.

Kanun taslağımızda, kontratlı ve fiyatlı öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer halk kurumlarında Muallim takım unvanındaki takımlı memurlar eliyle yürütülmesi; meslek basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar istikametinde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar tarafından başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, Nakil ve terfi istikametinden tekrar düzenlenerek uygunlaştırılması; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders fiyatlarında artış yapılması, Mecbur hizmet bölgelerinde çalışanlara ek tazminat ödenmesi; öğretmenlerin vazife, hak, yetki ve sorumlulukları mesleksel özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak detaylı bir biçimde düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı kararlar getirilmesi üzere somut ve Aleni teklifler yer almaktadır.

Gelinen noktada öğretmenlerimizin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olması, belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve Gerekli düzenleme Teklif ve davetlerine duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak hareket kararı aldık.

Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin Tüm boyutları ve öğretmenlerin beklentileri tarafıyla Uğraş kanunu içerisinde olması noktasında artık daha Çok geç kalınmamalıdır.

Mesleğin hak ettiği formda tanımlanması, toplumsal tabanda öğretmenlerin prestijinin, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan misyon, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki karar dağınıklığının giderilmesi için Uğraş kanununda acil olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir sefer daha hatırlatıyoruz.

-Ülkemizde fiilen misyon yapan 1 milyonu aşkın Muallim Mevcut iken, Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin Tüm olarak ele alınmaması; türel açıdan boşluk, mesleksel açıdan ise yoksunluktur.

-Biz, Uğraş kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz.

-Sözleşmeli ve fiyatlı öğretmenlik üzere uygulamalar yerine takımlı istihdamın temel alınmasını istiyoruz.

-Öğretmenlerin mesleksel ilerlemelerini sağlayacak halde meslek basamaklarının İmtihan yerine öğretmenlikteki hizmet müddetine dayalı olarak kurgulanmasının Uğraş kanunu savının ispatı için Koşul olduğunu düşünüyoruz.

-İstihdamda zahmet çekilen bölgeler başta olmak üzere, Mecbur hizmet üzere dayatmalara nihayet verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair kararların mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ait ön Kaide olduğunu biliyoruz.

-Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından meslek fırsatlarına, ehliyetten liyakate her bahiste meçhullükten, ayrımcılık ya da imtiyaz kusurlarından kurtarmaya dönük kararları olmazsa olmaz addediyoruz.

-Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez ögelerden biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin Uğraş kanunu kapsamında düzenlenmesini, yöneticilik ve liderlik süreçlerine iştirak, bu konumlardaki mali, toplumsal ve özlük hakların da kesinlikle yasal bir destek ve garantiyle tanımlanmasını istiyoruz.

Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, gayeler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin prestijini hem yükseltmeye hem de müdafaaya garantör vasfı taşıyan kararların elzem olduğuna inanıyoruz.

Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona dayanak olan bir içerikle Öğretmenlik Uğraş Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu konular temelinde katkı ve dayanak sunacağını bu vesileyle bir Kez daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Ulusal Eğitim Bakanlığı’nı Uğraş kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir Lahza evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir