EĞİTİM-BİR-SEN İzmir Şubesinden Uğraş Kanunu Hareketi

Gündem, Siyaset, Son Dakika Kas 02, 2022 Yorum Yok

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Öğretmenlik Uğraş Kanununda değişiklik yapılması taleplerine duyarsız kalınmasına karşı basın açıklaması düzenledi. Gerçekleştirilen harekette açıklamalarda bulunan Şube Lideri Ali Kaya, kanunun öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığına vurgu yaparak “Meslek kanunu var haklarımızı koruyacak, meslek basamaklarında hizmet mühletini önceleyecek formda tekrar düzenlenmelidir” dedi.

“Meslek kanunu olarak nitelendirilebilecek içerikten yoksun”

Eğitimin verimliliği ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği pahası görmesi ve özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle Mümkün olacağını belirten Ali Kaya, “7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen bağımsız bir kanun beklentisini karşılama istikametinde Olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır. kanun meslek basamaklarının yine hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere fiyat ve ek derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı imtihanın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi üzere Kıymetli özlük hakları ihtiva etmiş, bu istikametiyle öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşılamış, bu manada Olumlu bir birinci adım olmuştur. Fakat kanun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu kontrat masasına taşıdığımız talepleri karşılamamakta ve ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten mahrum kalmaktadır” sözlerini kullandı.

“Kanunda değişiklik yapılması için görüşmeler gerçekleştirdik, teklifler sunduk”

Sorumlular ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirerek somut teklifler sunduklarını söyleyen Kaya, “Kanunun, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, misyon ve sorumlulukları noktasında bir Uğraş kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ek düzenlemelere muhtaçlık olduğunu, Özellikle imtihana dayalı bir meslek basamakları sistemi yerine toplu kontratta lisana getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet müddetini temel Meydan bir meslek sistemi gereksinimini vurguladık. Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle tekrar düzenlenmesi emeliyle Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı/önerisini Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Siyasetleri Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk. kanun taslağımızda, kontratlı ve fiyatlı öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile diğer halk kurumlarında Muallim takım unvanındaki takımlı memurlar eliyle yürütülmesi; meslek basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar istikametinde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar tarafından başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, Nakil ve terfi istikametinden tekrar düzenlenerek güzelleştirilmesi; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders fiyatlarında artış yapılması, Mecbur hizmet bölgelerinde çalışanlara ek tazminat ödenmesi; öğretmenlerin misyon, hak, yetki ve sorumlulukları mesleksel özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak detaylı bir halde düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı kararlar getirilmesi üzere somut ve Aleni tekliflere yer verdik” dedi.

“Öğretmenlik Uğraş Kanunu talep ve beklentileri karşılayacak formda tekrar düzenlenmelidir”

Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olduğuna dikkat çeken Kaya, “Belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve Gerekli düzenleme Teklif ve davetlerine duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak aksiyon kararı aldık. Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin Tüm boyutları ve öğretmenlerin beklentileri tarafıyla Uğraş kanunu içerisinde olması noktasında artık daha Çok geç kalınmamalıdır. Mesleğin hak ettiği biçimde tanımlanması, toplumsal yerde öğretmenlerin prestijinin, haklarının korunması ve artırılması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan vazife, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki karar dağınıklığının giderilmesi için Uğraş kanununda çabuk olarak değişikliklerin yapılarak hayata geçirilmesi gerektiğini bir defa daha hatırlatıyor ve söylüyoruz:

-Ülkemizde fiilen misyon yapan 1 milyonu aşkın Muallim Mevcut iken, Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin Tüm olarak ele alınmaması; türel açıdan boşluk, mesleksel açıdan ise yoksunluktur. Biz, Uğraş kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz.

-Sözleşmeli ve fiyatlı öğretmenlik üzere uygulamalar yerine takımlı istihdamın temel alınmasını istiyoruz.

-Öğretmenlerin mesleksel ilerlemelerini sağlayacak biçimde meslek basamaklarının İmtihan yerine öğretmenlikteki hizmet müddetine dayalı olarak kurgulanmasının Uğraş kanunu argümanının ispatı için Kaide olduğunu düşünüyoruz.

-İstihdamda zahmet çekilen bölgeler başta olmak üzere, Mecbur hizmet üzere dayatmalara nihayet verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair kararların mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ait ön Koşul olduğunu biliyoruz.

-Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından meslek fırsatlarına, ehliyetten liyakate her bahiste meçhullükten, ayrımcılık ya da imtiyaz kusurlarından kurtarmaya dönük kararları olmazsa olmaz addediyoruz.

-Eğitim ve öğretim süreçlerindeki vazgeçilmez ögelerden biri olan eğitim kurumu yöneticiliği ve eğitim liderliğinin Uğraş kanunu kapsamında düzenlenmesini, yöneticilik ve liderlik süreçlerine iştirak, bu durumlardaki mali, toplumsal ve özlük hakların da kesinlikle yasal bir destek ve teminatla tanımlanmasını istiyoruz.

“Yetkilileri adım atmaya çağırıyoruz”

Eğitim-Bir-Sen’in katkı ve takviye sunmaya Amade olduğunu vurgulayan Ali Kaya kelamlarını şu formda sonlandırdı: “Biz, Eğitim-Bir-Sen olarak, amaçlar ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin prestijini hem yükseltmeye hem de muhafazaya garantör vasfı taşıyan kararların elzem olduğuna inanıyoruz. Öğretmenin hak ve yetkilerini genişleten, ona takviye olan bir içerikle Öğretmenlik Uğraş Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Eğitim-Bir-Sen’in bu konular temelinde katkı ve dayanak sunacağını bu vesileyle bir Sefer daha temin ve teyit ediyor; siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Ulusal Eğitim Bakanlığı’nı Uğraş kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir Lahza evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya çağırıyoruz”

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir