Ericsson Raporu, 5G’nin Gelişen Pazarlardaki Potansiyel Ekonomik Faydalarını Ortaya Koydu

Teknoloji Oca 10, 2023 Yorum Yok

Ericsson’un isteği üzerine Yönetim danışmanlığı şirketi Analysys Mason tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir çalışmada, 15 gelişmekte olan ülkede 5G’nin ekonomik, tüketici ve çevresel yararları incelendi.

  • Analysys Mason tarafından gerçekleştirilen detaylı çalışmada Asya, Afrika ve Latin Amerika bölgelerinden 15 ülke incelendi.
  • Potansiyel GSYİH artışı, yatırım maliyetlerinden Fazla daha yüksek.
  • Hükümetler, düzenleyici kurumlar ve siyaset belirleyiciler Değerli bir rol oynuyor.
  • 5G, ülkelere çevresel ve toplumsal kapsayıcılık istikametinden de yararlar sunuyor.

Ericsson’un isteği üzerine Yönetim danışmanlığı şirketi Analysys Mason tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir çalışmada, 15 gelişmekte olan ülkede 5G’nin ekonomik, tüketici ve çevresel yararları incelendi. Düzenleyici kurumlar ve hükümetlerin dayanağıyla, bu 15 ülkenin hepsi, yatırım maliyetine kıyasla 3-7 kat ortasında getiri elde etme ve 2035’e kadar GSYİH’lerini yüzde 0,3 ile yüzde 0,46 aralığında artırma potansiyeline sahip.

“Gelişen Pazarlarda Taşınabilir İrtibatın Gelecekteki Değeri” başlıklı raporda, tüketici, sanayi, lojistik, kırsal ve halk hizmet kümeleri ile dikey entegrasyon iç pek Fazla kullanım senaryosunda taşınabilir geniş bant ve sabit kablosuz erişimi (FWA) geliştirecek çoklu 5G spektrum uygulamaları değerlendirildi.   

Hükümetlerin yayımladığı Ulusal ölçekli istatistik ve raporlar ve Ericsson’un File alanındaki tecrübesinden yararlanılan çalışmada ayrıyeten nüfus yoğunluğu dağılımları, kara ve demiryolları üzere var altyapı ağları ve ziraî dataları Temel Meydan yenilikçi haritalama teknikleriyle, farklı uygulama senaryolarına ait fayda-maliyet tahlilleri gerçekleştirildi.

Bu uygulama senaryolarında, var taşınabilir bağlantı şebekelerine Temel 5G özelliğinin eklenmiş olacağı varsayıldı. Ayrıyeten Temel 5G’ye ek olarak Düşük Bant 5G spektrumu (tarım ya da lojistik üzere kesimlere yönelik olarak, daha geniş bir coğrafik bölgede hizmete sunulacak düşük Tertip 5G özellikleri) yahut Orta Bant 5G spektrumu (imalat, otomasyon, sanayi ve gelişmiş hizmetler üzere bölümlere yönelik olarak daha dar bir coğrafik bölgede hizmete sunulacak yüksek kapasite ve süratte hizmetler) üzere ek hizmetlerin sunabileceği yararlar değerlendirildi.

Ekonomik getirilerin yaklaşık yüzde 80’ini Biricik başına karşılama potansiyeli taşıyan Genişletilmiş Orta Bant 5G, bu bağlamda en Değerli muvaffakiyet faktörü olarak öne çıktı. Akıllı sanayi ve Akıllı Kırsal kümelere ait getiriler, araştırma kapsamındaki ülkelerin Yekün potansiyel ekonomik getirileri içerisinde yüzde 85 ile 90 aralığında bir yer tutuyor.

Araştırma kapsamındaki 15 ülkenin tümünün iktisadında Kıymetli bir yer tutan tarım, bu ülkelerin kimilerinin Yekün GSYİH’si içerisinde yüzde 10’a yakın bir hisseye sahip.  Rapor, kırsal bölgelerde 5G’nin yaygınlaştırılmasıyla, tarıma bağlı GSYİH’de uzun vadede yüzde 1,8’lik bir artış elde edilebileceğine işaret ediyor. 5G ayrıyeten sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleme, verimliliği artırma ve ziraî atık ölçüsünü azaltma potansiyeli taşıyor.

Araştırmadan ayrıyeten şu bulgular elde edildi:

  • Temel seviye 5G hizmetinin ülkelere maliyeti yaklaşık 3-8 milyar dolar ortasında. Kapsama alanının artırılması için yüzde 20 ile yüzde 35 ortasında ek bir yatırım gerekiyor.
  • Hizmet kapsamının Temel seviyenin üzerine çıkarılması, Özellikle orta bant Laf konusu olduğunda endüstriyel kullanımı artırarak, kayda değer GSYİH artışı sunma potansiyeli taşıyor.
  • Çoğu ülkenin ulaşabileceği Yekün GSYİH artışı, kapsama alanının artırılmasına ait yatırım masrafından 3-7 kat daha yüksek.
  • Sonuçlar, 5G taşınabilir genişbandın ülke başına 1 milyar dolar ile 10 milyar dolar ortasında tüketici fazlası oluşturabileceğini, kapsam genişletme ile bu sayının yüzde 20ile yüzde 30 ortasında artırılabileceğini gösteriyor.
  • 5G’nin toplumsal bağlamda en yüksek fayda sağlayabileceği alanlar ise 5G tabanlı FWA, akıllı fabrikalar, nakliye ve lojistik, tarım ve sıhhat hizmetleri.
  • 5G’nin benimsenmesi; tarım, nakliye ve lojistik, akıllı fabrikalar ve inşaat dallarında dijital dönüşümü destekleyerek, karbon emisyonlarını azaltabilir.

Araştırma; hükümetler, düzenleyici kurumlar ve siyaset belirleyicilerin bu yararların sağlanması için 5G ekosistemini nasıl destekleyebileceklerini de gösterdi.

5G’nin bir 5G Ulusal stratejisi ve yol haritası kapsamında Ulusal altyapı olarak kıymetlendirilmesi; temas siyasetlerinde belirlenen gayelere ulaşmak için spektrum fiyatlarından feragat edilmesiyle 5G uygulamalarının hızlandırılması ve yaygınlaştırılması; altyapı uygulamaları ve istasyon yükseltmelerini kolaylaştırmaya yönelik siyaset ve prosedürler geliştirilmesi; ticari tahlillerin uygulanabilir olmadığı alanlarda kapsama alanını büyütmek üzere irtibat hizmet sağlayıcılarla işbirliklerine gidilmesi; 5G’nin sanayide ve imalatta kullanımının teşvik edilmesi; kamuda 5G kullanımının yaygınlaştırılması ve 5G tahlillerinin çevresel yararlarının tanıtılması bu bağlamda atılabilecek adımlar ortasında.

Ericsson Hükümet ve siyaset Çalışmaları Yöneticisi Andrew Lloyd, hususla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Analysys Mason tarafından hazırlanan Gelişen Pazarlarda Taşınabilir Bağlantının Gelecekteki Kıymeti isimli rapor, 15 ülkenin her birinde gerçekçi ve ulaşılabilir senaryolar üzerine kapsamlı araştırmalara dayanarak, 5G’nin bu pazarlarda yaratabileceği potansiyel ekonomik, toplumsal, çevresel ve Ulusal yararların detaylı bir incelemesini sunuyor. 5G teması; hükümetler, düzenleyici kurumlar ve siyaset belirleyicilerin de dayanağıyla bu 15 ülke ve bu ülkelerin vatandaşlarına Kıymetli yararlar sunma potansiyeli taşıyor. Ekonomik yararların yanı sıra, 5G ayrıyeten iklimsel tesirleri azaltma, toplumsal kapsayıcılığı ve refahı artırma ve sabit altyapıların yaygın olmadığı bölgelerde dijital uçurumu kapatma imkânı sunuyor.

Analysys Mason ortaklarından Janette Stewart, şunları kaydetti: “Araştırma, hem coğrafik kapsama alanı artışı için Dava olan düşük bant hem de öbür pazarlardaki yüksek kapasiteli 5G uygulamalarının birçoklarında kullanılan 3,5GHz bandı bağlamında, 5G uygulamaları için yanlışsız spektrum seçiminin sağlayacağı yararların altını çiziyor.” 

Raporda yer Meydan araştırma kapsamında Bangladeş, Brezilya, Şili, Kolombiya, Mısır, Hindistan, Endonezya, Malezya, Meksika, Fas, Nijerya, Pakistan, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye incelendi.

 

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir