Tag

Yaş

Hipertansiyon 35-50 yaş arası erkekleri tehdit ediyor

Hipertansiyon görülme oranının ıslak ilerledikçe arttığına dikkat çeken kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural, “Buna rağmen tansiyon yüksekliği çoklukla birinci olarak 35-50 yaşlarında saptanır. 50 yaşın altındaki kümede erkeklerde daha sıktır.

TÜİK: Göreli yoksulluk oranı %14,4 oldu

Ekonomi May 08, 2023 Yorum Yok

Yoksulluk ve Ömür Şartları İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Ömür Şartları Araştırması 2022 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, bir evvelki takvim yılı olan 2021 yılını referans almaktadır. Gelir ve yoksulluk hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir Fert gelirine dönüştürülmektedir.