TÜİK: Göreli yoksulluk oranı %14,4 oldu

Ekonomi May 08, 2023 Yorum Yok

Yoksulluk ve Ömür Şartları İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Ömür Şartları Araştırması 2022 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, bir evvelki takvim yılı olan 2021 yılını referans almaktadır. Gelir ve yoksulluk hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hanehalkı kullanılabilir Fert gelirine dönüştürülmektedir.

Toplumun genel seviyesine nazaran muhakkak bir hududun altında gelire sahip olan bireyler izafî manada Fakir sayılmaktadır. Muadil hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna nazaran, yoksulluk oranı 2022 yılında birebir seviyede kalarak %14,4 oldu. Medyan gelirin %60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk hududuna nazaran hesaplanan yoksulluk oranı ise nihayet yılda 0,3 puan artarak %21,6 olarak gerçekleşti.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin %40’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran, yoksulluk oranı bir evvelki yıla nazaran 0,9 puanlık azalış ile %7,6 olarak gerçekleşti. Medyan gelirin %70’i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sonuna nazaran hesaplanan yoksulluk oranı ise bir evvelki yıla nazaran 0,6 puanlık artış ile %29,3 oldu.

Yoksulluk oranı en düşük haneler Biricik Benlik haneler oldu

Hanehalkı tipine nazaran muadil hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; Biricik Benlik hanehalklarında yoksulluk oranı bir evvelki yıla nazaran 1,0 puan artarak %7,5, çekirdek aile bulunmayan birden Çok şahıstan oluşan hanehalklarında ise 2,6 puan artarak %11,7 olmuştur. En az bir çekirdek aile ve öbür bireylerden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı 1,1 puan artarak %19,6, Biricik çekirdek aileden oluşan hanehalklarının yoksulluk oranı ise 0,3 puan azalarak %13,9 oldu.

Okur-yazar olmayanların %27,7’si, yükseköğretim mezunlarının ise %2,6’sı yoksul                                         

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin %50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranına nazaran; okur-yazar olmayan fertlerin %27,7’si, bir Okul bitirmeyenlerin %24,4’ü, İdadi altı eğitimlilerin %13,8’i, İdadi ve dengi Okul mezunlarının ise %7,8’i Fakir olarak hesaplandı. Yükseköğretim mezunları ise %2,6 ile en düşük yoksulluk oranına sahip Küme oldu.

Maddi ve toplumsal mahrumluk oranı %16,6 oldu

Geçen yıllarda yayımlanan maddi mahrumluk tarifi Eurostat tarafından revize edilerek tarifin içine toplumsal mahrumluk kriterleri de iç edilmiştir.

Maddi ve toplumsal mahrumluk oranı hesabında Mesken seviyesinde sorgulanan değişkenler; araba sahipliği, ekonomik olarak beklenmedik harcamaları yapabilme, meskenden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayabilme, kira, Hane kredisi ve faizli borçları ödeyebilme, iki günde bir et, tavuk, balık içeren Yemek yiyebilme, meskenin ısınma gereksinimini karşılayabilme ve yeni eklenen mobilyaları eskidiğinde değiştirebilme durumudur. Geçen yıllarda maddi mahrumluk tarifine iç olan çamaşır makinesi, renkli televizyon ve telefon sahipliği yeni tariften çıkarılmıştır.

Bu Oran için Fert seviyesinde yeni eklenen değişkenler ise; eskimiş giysileri yerine yenisini alabilme, düzgün iki çift ayakkabıya sahip olabilme, ayda en az bir Sefer tanıdıkları ile toplanabilme, fiyatlı boş Vakit faaliyetlerine katılabilme, kendini güzel hissetmek için bir ölçü Nakit harcayabilme ve şahsî maksatlı kullanım için internet sahipliği olarak belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen on üç hususun en az yedisini karşılayamayanların oranı olarak tanımlanan maddi ve toplumsal mahrumluk oranı; 2021 yılında %18,1 iken 2022 yılı anket sonuçlarında 1,5 puan azalarak %16,6 olarak varsayım edildi.

Sürekli yoksulluk oranı %14,0 oldu 

Dört yıllık panel data kullanılarak hesaplanan Daimi yoksulluk oranı, muadil hanehalkı kullanılabilir Fert medyan gelirinin %60’ına nazaran nihayet yılda ve tıpkı vakitte evvelki üç yıldan en az ikisinde de Fakir olan fertleri kapsamaktadır. Buna nazaran, 2022 yılı anket sonuçlarına nazaran Daimi yoksulluk oranı bir evvelki yıla nazaran 0,2 puan artarak %14,0 oldu.

Yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanların oranı %32,6 oldu 

Göreli yoksulluk, maddi ve toplumsal mahrumluk ve düşük Amel yoğunluğu göstergelerinin en az birinden mahrum olma durumu olarak açıklanan yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında olanların oranı birinci Kez bu Yıl hesaplandı.

2022 yılı sonuçlarına nazaran fertlerin %32,6’sı yoksulluk yahut toplumsal dışlanma riski altında kaldı. Bu Oran ıslak kümelerine nazaran incelendiğinde; 0-17 ıslak kümesinde %42,7, 18-64 ıslak kümesinde %30,2, 65+ ıslak kümesinde ise %20,5 olarak varsayım edildi.

Kendilerine ilişkin bir konutta yaşayanların oranı %56,7 oldu

Oturulan konuta sahip olanların oranı geçen yıla nazaran 0,8 puan azalarak 2022 yılında %56,7 olarak hesaplanırken, kirada oturanların oranı %27,2, lojmanda oturanların oranı %1,1, kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15,1 oldu.

Konutun izolasyonundan Dolayı ısınamama en Fazla karşılaşılan Hane ve Etraf sorunu oldu

Kurumsal olmayan nüfusun %33,6’sı konutunda izolasyondan Dolayı ısınma sorunu ile sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. sorunları yaşarken, %21,7’si trafik yahut sanayinin neden olduğu hava kirliliği, Etraf kirliliği yahut diğer çevresel problemlerle karşılaştı.

Taksit ödemeleri yahut borçları olanların oranı %59,4 oldu

Geçen yıla nazaran Hane alımı ve Hane masrafları dışında borç yahut taksit ödemesi olanların oranı 4,3 puan azalarak %59,4 oldu. Nüfusun %6,2’sine bu ödemeler yük getirmezken %17,7’sine Fazla yük getirdi. Hanelerin %59,6’sı konuttan uzakta bir haftalık tatil masraflarını, %41,5’i iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren Yemek masrafını, %31,1’i beklenmedik harcamaları, %20,4’ü meskenin ısınma muhtaçlığını, %65,4’ü eskimiş mobilyaların yenilenmesini ekonomik olarak karşılayamadığını beyan etti.

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir