EY, telekom sektörü için en büyük 10 riski açıkladı

Ekonomi Nis 25, 2023 Yorum Yok

EY, birçok belirsizliğin ve risklerin tesirinde olan bir dönemde telekom şirketlerinin karşı karşıya olduğu en Aka 10 riske dikkat çekiyor.

Uluslararası danışmanlık ve kontrol şirketi EY (Ernst & Young) global çapta telekom şirketlerini bekleyen en Aka 10 riski açıkladı. Telekomünikasyon şirketlerinin epeyce değişken bir Amel ortamında stratejilerini yenilemekte olduğuna dikkat çeken EY raporu, telekom operatörlerinin nihayet iki yılda dijital dönüşüm teşebbüslerinin kapsamını ve gayelerini genişlettiğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra, EY’ın Telekomünikasyon operatörleri için en Aka 10 risk raporu, telekom operatörlerinin Amel gücünde çeşitliliği ve kapsayıcılığı (D&I) güzelleştirmek ve yeni yetenekleri çekmek iç olmak üzere sürdürülebilirliğe tekrar odaklandıklarını vurguluyor. 

Telekomünikasyon şirketlerinin, bu gayelere ulaşma yolunda karşılaştıkları risklere gereğince Ahenk sağlayabilmelerinin ehemmiyetini vurgulayan rapor, işletme maliyetlerinin yükseldiği enflasyonist bir ortamda telekomünikasyon şirketlerinin, müşterilerin karşı karşıya olduğu Ömür maliyeti baskılarından güvenlikle ilgili gelişen beklentilere ve değişen Amel gücü kültürü algılarına kadar Türlü zorluklarla başa çıkmak zorunda olduğuna işaret ediyor. 

EY, telekom dalını 2023 yılında etkileyen en Aka 10 riski ve bunlarla başa çıkmak için bu alandaki şirketlere yönelik tekliflerini şöyle sıralıyor:

Risk 1. Ömür maliyeti krizi ile karşı karşıya olan müşterilere kâfi Cevap verememek

Yaşam maliyeti krizi, hanelerin telekomünikasyon sağlayıcılarından değer alıp almadıklarını tekrar gözden geçirmelerine neden oluyor. EY’ın hususla ilgili araştırmasına nazaran, hanelerin %45’i içerik hizmetleri için gereğinden Çok ödeme yaptıklarına inanıyor. %44’ü ise geniş bant servis sağlayıcıların onlara en yeterli teklifleri sunmak için gereğince Uğraş harcamadıklarını düşünüyor. 

Risk 2. Emniyet ve itimat konusunda değişen zorunlulukları hafife almak

Son devirde siber tehditler süratle artıyor ve telekom operatörleri de bu tehditlerin önüne geçmek için çaba ediyor. Araştırmalar, günümüzde tüketicilerin %46’sının internet kullanımında ferdî bilgilerini inançta tutmanın neredeyse imkânsız olduğuna inandıklarını ortaya koyuyor. Tıpkı vakitte, telekomünikasyon şirketlerinin bilgi güvenliğinden Mesul üst seviye yöneticilerinin (CISO’lar) %39’u, Emniyet mevzularının stratejik yatırımlara gereğince iç edilmediğini düşünüyor. 

Risk 3. İş gücü kültüründe ve çalışma biçimlerinde düzgünleştirme yapılamaması 

İşverenlerin ve çalışanların Amel gücü kültürüne yönelik görüşleri farklılaşıyor. EY’ın Amel gücü alanında gerçekleştirdiği bir araştırmaya (Work Reimagined) nazaran, teknoloji, medya ve telekomünikasyon bölümü çalışanlarının %91’i haftada iki yahut daha Çok gün uzaktan çalışmak istiyor. Herkesin haftada beş gün ofiste mesai yapması gerektiğine inanan patronların oranı ise %25. değerli yetenekleri kaybetme riskine karşı, telekom şirketlerinin çalışanlarını dinlemesi ve çalışanların beklentilerine Karşılık vermesi daha da Ehemmiyet kazanıyor. 

Risk 4. Sürdürülebilirlik gündeminin kuvvetli yönetilememesi 

Yenilenebilir güç tüketimi ve e-atık idaresi üzere çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) ölçümleri çoklukla Noksan durumda. Dahası, telekom şirketlerinin %39’u muhakkak bir “net sıfır” stratejisini, geçiş planını yahut karbonsuzlaştırma stratejisini paylaşmış değil. alıcı gereksinimlerinin süratle geliştiği bir ortamda operatörler, değişen paydaş beklentilerine Ahenk sağlamak için bu mevzuya daha Çok Ehemmiyet vermeli. 

Risk 5. Dijitalleşmenin verimliliği hızlandırmada aktif kullanılamaması 

Günümüzün enflasyonist baskıları, telekom şirketlerinin verimliliği ve çevikliği artırmasının ehemmiyetini bir üst düzeye taşıdı. EY raporu, Türlü karmaşıklıkların yeni jenerasyon teknolojiler aracılığıyla dönüşüm yeteneklerini sınırladığını ortaya koyarken Türlü insan faktörleri de bu alanda ilerlemeyi sınırlayan etkenler ortasında gösteriliyor. Operatörler, dönüşüm gündemlerinin karşı karşıya olduğu en Aka kültürel zorluk olarak uzaktan çalışmanın Amel birliği üzerindeki Olumsuz tesirini öne sürüyor.

Risk 6. Altyapının kuvvetli direnç ve erişiminin sağlanamaması

Ağ güvenilirliği, müşteriler için bir telaş kaynağı olmayı sürdürüyor. Daimi artan data tüketimi ise telekom operatörleri için mevzuyu daha da zorlaştırıyor. Pandemi devrinde daha da derinleşen dijital uçurum hesaba katıldığında altyapı üzerindeki baskı daha da artırıyor. 

Risk 7. Yenilikçi Amel modellerini değerlendirememe 

IoT (Nesnelerin interneti) ve bulut bilişim üzere süratli büyüyen alanlarda elde edilen gelirlerin Ufak oranlarda kalması nedeniyle şimdi kayda değer bir randıman artışı sağlanabilmiş değil. Buna ek olarak, telekom şirketlerinin teklifleri ile kurumsal müşterilerin talepleri ortasında, Özellikle gelişmekte olan hizmet alanlarında bir Ahenk eksikliği Laf konusu.

8. Altyapı varlıklarının pahasını maksimize edememe

Son devirde telekom şirketlerinin sahip oldukları altyapının bedelini ortaya çıkarma eforları Hız kazanıyor. Bilhassa Türlü altyapı tiplerine yönelik tekrar yapılandırma alanındaki elden çıkarmalar, paylaşım ve ortak teşebbüs yollarına daha Fazla başvuruluyor. Birçok telekom CEO’su, Temel ve Temel olmayan altyapılar ortasında daha net bir Fark yapmanın elden çıkarma konusundaki planlarına Yardımcı olabileceğine inanıyor, birçoğu da Temel işlerini tekrar tasarlama fırsatlarını kaçırdıklarına inanıyor.

9. Hariç ekosistemlerle yetersiz Amel birliği 

5G ağlarına yönelik talep günden güne artarken, şirketler faal olarak ilgili ekosistemle kuvvetli ilgilere sahip tedarikçiler arıyor. bütün bunlar, telekom şirketlerinin Hariç ekosistemlerle Amel birliğini güçlendirmesini gerektiriyor. Fakat telekom şirketlerinin yalnızca %11’i, apansızın Çok iştiraki yeni Amel modellerinin temeli olarak görüyor ve ekosistem iştirakine stratejilerinin merkezinde yer vermiyor.

10. Değişen düzenleyici ortama gereğince Ahenk sağlayamama

Ülkelerin bilgi muhafaza ve kapalılık kurallarını uygulamaya koyması yahut değiştirmesiyle ortaya çıkan Fazla modüllü düzenleyici yaklaşımlar, Çeşitli zorlukları da beraberinde getiriyor. Yapay zekâya yönelik artan düzenleyici odaklanma, riskleri artırabilecek bir etken. bütün bunlarla birlikte, altyapının güçlendirilmesi için devlet takviyesi üzere siyasetler da Türlü fırsatlar yaratabilir.

EY Türkiye Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) Bölüm Önderi Emre Beşli konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: 

“Hızla değişen ve global belirsizliklerin hâkim olduğu bir dünyada telekom dalının karşı karşıya olduğu riskler de süratle değişip gelişmeye devam ediyor. Dünyada olduğu üzere ülkemizde de telekom şirketlerinin ortaya çıkan tehditler konusunda dikkatli olmaları ve bunlarla başa çıkmak için yeni ve yanlışsız stratejiler geliştirmeleri gerekiyor. EY raporu, telekom operatörlerinin bu periyotta güvenliğe ve itimada kuvvetli bir formda odaklanması gerektiğini vurguluyor. Bunun yanı sıra, Amel gücü kültürünün geliştirilmesinin ve sürdürülebilirliğin daha yeterli idaresine yönelik hareketlerin de en kritik zorunluluklar ortasında olduğunu görüyoruz.”

“Özellikle müşterilere daha net, Yalın ve inançlı dijital ‘self servis’ tecrübeler sunmanın kıymeti artıyor. Bununla birlikte, güç kullanımı ve karbon emisyonlarından çalışma ortamında kapsayıcılığa kadar sürdürülebilirlik gündeminin daha güzel yönetilmesi, verimliliği de artırabilir. Bu da müşteriler, çalışanlar ve ekosistem paydaşları ortasında daha yüksek bir itimat ve bağlılık sağlayabilir.”  

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir