Krize sahip çıkmak kadar yönetmek de önemli!

Ekonomi Nis 26, 2023 Yorum Yok

Yöneten ve yönetilen ortasında irtibata ve işbirliğine dayanan kamuda halkla alakalar çalışmalarında irtibat değerli? Kriz devirlerinde irtibatın nasıl kurulması ve sürecin nasıl yönetilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dr. Nejla Polat, demokratik idarelerde tercih edilen irtibat modelinin iki istikametli simetrik model olduğunu söyledi. Krize sahip çıkılmasının değerini hatırlatan Polat, vaktinde müdahale ve emniyetli haber kaynağı olmanın kriz idaresinde tesirli olduğunu kaydediyor.  

Üsküdar Üniversitesi İrtibat Fakültesi Halkla İlgiler ve Tanıtım Kısmı Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat, kamuda halkla münasebetlerde bağlantının yapısını kıymetlendirdi. 

Yöneten ve yönetilen ortasında irtibata ve işbirliğine dayanan kamuda, halkla bağlar çalışmalarında irtibatın yapısının iki istikametli olması gerektiğini Anlatım eden Polat, Kamu kurumlarının en Değerli misyonu, halk faydası sağlayacak faaliyetlerde bulunmak, maksat kitlelerin gereksinim ve beklentilerini tespit ederek bu gereksinimlerin giderilmesine yönelik devamlı ve istikrarlı biçimde halk hizmeti sunmaktır. Hasebiyle maksat kitlelerle diyaloğa dayalı alaka kurma ve sürdürme; karşılıklı anlayışı, yeterli niyeti, itimadı tesis etme ve müdafaa; halk faydasına hizmet etme; amaç kitlelerin dayanağını alma unsurları etrafında kamusal halkla bağlara Muhtaçlık vardır” dedi.

Kamuda halkla ilgiler modelleri

Bilgi ve bağlantı teknolojilerinin gelişmesi, bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla birlikte, kamuda halkla ilgiler faaliyetlerinde, iki taraflı simetrik modelin daha Müsait hale geldiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Nejla Polat, tarihî süreçteki irtibat modellerini de şöyle sıraladı: 

Basın Ajansı/Tanıtım Modeli: Kaynaktan alıcıya yanlışsız Biricik istikametli ileti iletiminin Laf bahsidir. Bildirisi oluşturan bilgilerin doğruluğunun tartışılabildiği bağlantı modelidir. 

Kamuyu Bilgilendirme Modeli: Biricik istikametli bildiri iletimi sürecini kapsamasına karşın, amaç kitlelere tam, yanlışsız ve eksiksiz bilgilerin ulaştırıldığı irtibat modelidir. Kuruluşların basın sözcülerini çağrıştıran faaliyetlerde bulunurlar. 

İki İstikametli Bilimsel İkna Modeli: Hedef kitlelerin kurumu desteklemesine ve kurumun nazar açısını benimsemesine yönelik ikna edilmesini amaçlayan çift istikametli ileti akışının bulunduğu modeldir. Halkın takviyesini kazanabilmek için davranışlarla ilgili araştırmalar ve toplumsal ilim teorilerinden yararlanılır.  Fakat edinilen bilgiler doğrultusunda kuruluşun siyasetini değiştirmesi Laf konusu olmadığından Dolayı asimetriktir. 

İki Taraflı Simetrik Model: Kurum ve gaye kitleleri ortasında karşılıklı diyalog ve uzlaşma kültürüne dayanan, amaç kitleden gelen Geri bildirimin Kurum tarafından değerlendirildiği, kurumun siyasetine istikamet verdiği iki taraflı irtibat modelidir. Savunucuları teorisyenler ve eğitimcilerdir. 

Kamuyu bilgilendirme modeli yetersiz

Kamu kurumlarında en Fazla kullanılan bağlantı modelinin kamuyu bilgilendirme modeli olduğunu belirten Polat, “Bu modelde kurumlar kendileri ve faaliyetleri hakkında amaç kitleleri bilgilendirirler. Biricik taraflı bir bilgi akışı Laf bahsidir. Kamuyu bilgilendirme modeli halk kurumlarının tanıtımı açısından Değerli rol oynayabilir, lakin gaye kitlelerin tanınması konusunda yetersiz kalmaktadır. Burada devlet idaresinde vatandaşa hakikat Biricik taraflı bilgi akımının olduğu ve vatandaşların katılımcılık açısından edilgen halde bulunduğu görülmektedir” dedi.

Kamu kurumlarında, bir bahiste kamuoyunu ikna edip, onların isteğini almak için Vakit vakit bilimsel ikna sistemi de kullanıldığını belirten Nejla Polat,  “Bilimsel ikna metodu ile kamuoyunun tavır ve davranışlarının değiştirilmesi, geliştirilmesi yahut pekiştirilmesi hedeflenir. Hedefe ulaşmak için de birbiriyle örtüşen duygusal ve mantıksal yollara başvurulur. Fakat kurumun siyasetini belirlemede kamuoyunun kanısı Kıymetli değildir. Bu nedenle bilimsel ikna usulü eleştirilmektedir” biçiminde kıymetlendirdi. 

Çift istikametli bağlantı hayata geçirilmeli 

Polat, günümüzde demokratik Yönetim anlayışının Yargıç olduğu ülkelerde, kamusal halkla bağlantılar açısından daha Çok tercih edilen irtibat modelinin iki istikametli simetrik model olduğunu kaydederek, “Bu model yönetenler ve yönetilenler ortasında karşılıklı fayda, itimat ve diyalog oluşturma hedefine hizmet ettiği için tercih edilmektedir. Vatandaşlardan devlete Geri bildirimin sağlandığı iki taraflı bağdır. Bu ilgi vatandaşların görüşlerinin alınmasını, bilgi gereksiniminin tedarik edilmesini gerektirmektedir” diye konuştu.

Yöneticilerin uzlaşmacı ve hesap verebilir olması beklenir

Demokrasilerde yöneticilerin uzlaşmacı, saydam, hesap verebilir, etik ve Mesul bir Yönetim anlayışı içerisinde davranmalarının beklendiğini vurgulayan Polat, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Halkın direkt iştirakini sağlama ya da onayını alma konusunda Kıymetli bir aracı fonksiyonu yüklenen halkla ilgiler bağlantısı; açıklık, saydamlık unsurlarıyla yurttaşları bilgilendirerek onların inancını ve dayanağını sağlamada en tesirli yoldur. Tesirli bağlantı için Gerekli olan iki istikametli simetrik irtibat şeklinin benimsenmesi, katılımcılığın sağlanması, çift istikametli bağlantı ile farklı çıkarlara sahip gaye kitleler ortasında ortak taban oluşturulması halkla alakalar metodu ile Muhtemel olmaktadır. 

Ayrıca kamunun beklentilerinin tespit edilmesi ve muhtaçlıklarının giderilmesi, yönetenler ve yönetilenler ortasındaki bağlantının sağlanması, kamuoyunun Türlü hususlara ait farkındalığının sağlanması ve şuur seviyelerinin geliştirilmesi açısından da kıymetlidir.” 

Bilgi gereksinimi karşılanmazsa, gerçek dışı bilgi artar

Özellikle kriz periyotlarında bilgiye daha Çok muhtaçlık duyulduğuna ve kamuoyunun gerçek ve süratli olarak bilgilendirilmesi Ehemmiyet kazandığına işaret eden Polat, “Kriz devrinde kamuoyunun bilgi muhtaçlığının karşılanmaması, gerçek dışı bilgilerin yayılma suratını artıracak ve kriz irtibatını yönetmek güçleşecektir. Vaktinde müdahale ile çelişkiden Irak ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalar, var bilgiyle idarenin krize yaklaşımının anlatılması, krize sahip çıkılması, sağlam haber kaynağı olmanın Temel şartlarıdır. Kriz periyodunda medyanın ve diğer muhatapların itimadına ve dayanağına her zamankinden Çok Muhtaçlık duyulmaktadır. Yanlış ya da Noksan bilgi, medyanın sonraki gelişmelere duyarsız kalmasına neden olur, gaye kitleyle buluşmayı ve sarsılan itimadın tekrar oluşturulmasını güçleştirir” dedi.  

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir