Nilüfer’de kentsel gıda politikası için ilk adım atıldı

Gündem, Siyaset, Son Dakika Kas 11, 2022 Yorum Yok

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’in kentsel Besin siyasetini oluşturmak için birinci adımı attı. Akademisyenler, üreticiler, tüketiciler, sivil cemiyet kuruluşları ve akademik odaların temsilcileri ve birçok paydaş, kentin Besin siyasetinin nasıl olması gerektiğini “Nilüfer Kentsel Besin Siyaseti Çalıştayı”nda Fazla istikametli olarak ele aldı.

tarım Yılı ve Besin Yılı’nda yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirdiği projelerle sağlıklı besinin, herkes için eşit, ulaşılabilir ve adil olması gerektiğine dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, bu Sefer Nilüfer’in kentsel Besin siyasetini oluşturmak için çalışmalara başladı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Besin ve doğal kaynakları husus edinen FUSILLI projesinde Türkiye’den yer Meydan birinci ve Biricik belediye olan ve bu projeye Müsait çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer kent Kurulu ve S.S. Nilüfer Ziraî Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) Amel birliğiyle “Nilüfer Kentsel Besin Siyaseti Çalıştayı” düzenlendi. Nilüfer Belediyesi Nikah Meskeni Kuvars Salon’daki Çalıştaya katılan Çeşitli üniversitelerden akademisyenler, üreticiler, tüketiciler, sivil cemiyet kuruluşları, akademik odalar, ticaret ve Sanayi odası ile esnaf odası, Nilüfer’deki bayan dernekleri, ihracatçı birlikleri ve Müstahsil derneklerinden temsilciler, kentin Besin siyasetinin nasıl olması gerektiği üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Çalıştayın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Lideri Turgay Fazilet, Ömür biçimlerinin değiştiğini, bu değişimin de her canlıyı etkilediğini Anlatım etti. Süratli kentleşmenin ve tabiat ile uyumlu olmayan Ömür stillerinin, ekolojik istikrara ziyan verdiğini vurgulayan reis Fazilet, sürdürülebilir kentsel Besin siyasetlerinin geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. reis Fazilet, “Topraktan beslenen insan, topraktan ne kadar uzaklaşırsa, bizler ve Özellikle de istikbal nesiller kıtlık ve Besin krizine o kadar yaklaşıyoruz. Tüm bu değişimleri görmek ve buna nazaran tahliller üretmek zorundayız. Kaynaklar sonlu lakin nüfus süratli artıyor, yetersiz beslenmeden kaynaklanan sıkıntılar ve salgın hastalıklarla Çehre yüzeyiz” dedi.

Bunun global bir Sıkıntı olduğunu ve pekçok ülkenin bu bahiste tahlil üretme gayretinde olduğunu kaydeden reis Fazilet, “Bugün pek Fazla ülkede, kent sakinlerinin kendi besinlerini konutlarında yetiştirmelerini teşvik eden, kullanılmayan topraklarda topluluk dayanaklı tarımla Besin yetiştirilmesini hedefleyen, kamusal alanları meyve bahçelerine dönüştüren uygulamaları görüyoruz. Biz de Nilüfer’de hem kentsel, hem kırsal alanda üretimi teşvik etmek için Fazla istikametli Çaba harcıyoruz. Bu uğraşlarımızı çeşitlendirmeli ve artırmalıyız. Bugün artık ne yapıp edip; kendini doyuran, kendini besleyen üretken kentler yaratmalıyız. Kentsel ömrün ekonomik yükünü azaltmak ve yoksulluğun hafifletilmesi için devalar düşünmeliyiz. Her yaştan insanı lakin Özellikle çocukları bilinçlendirmeliyiz” dedi.

Nilüfer kent Konseyi’nin, Değerli bir mesuliyet üstlenerek Nilüfer’de Besin siyasetlerinin belirlenmesine ve yürütülmesi noktasında katkı sağlayacağını belirten Nilüfer kent Kurulu Lideri Neslihan Binbaş da, toplumsal ve ekolojik öncelikleri göz önüne alarak, sağlıklı ve yeterli besine herkesin erişebileceği bir Besin sistemini Nilüfer de yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Bu gayelere ulaşmak için yapılması gerekenleri de paylaşan Binbaş, Nilüfer’in Besin siyasetlerini belirlemeye yönelik bu çalıştayın bir başlangıç olduğunu Anlatım etti.

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü FUSILLI Projesi Yürütücüsü Mehmet Can Yılmaz da yaptığı sunumla, FUSILLI projesinin ayrıntılarını ve bu çerçevede yaptıkları çalışmaları iştirakçilerle paylaştı. Besin sistemlerinin karmaşık ve her toplumda farklılık gösteren sistemler olduğuna değinen Yılmaz, kentlerin sürdürülebilir Besin sistemleri geliştirmede ve sağlıklı gıdayı teşvik etmede Değerli rolleri olduğunu belirtti. Mehmet Can Yılmaz, Besin sistemlerinin sürdürülebilir olması için pek Fazla bileşenle, Fazla disiplinli bir yaklaşıma muhtaçlık duyulduğunun altını çizdi.

“ Kentlerin Besin siyaseti olmalı”

Çalıştayda İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi kent ve Bölge Planlama Kısmı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp de, “Kentsel Besin Politikaları” bahisli bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’de kentlerin Besin sisteminin sürdürülebilir istikamette dönüştürülmesi için çalışma yapan Türlü belediyeler olduğunu belirten Ayalp, bu belediyeler içinde de ürettiği strateji ve ilkeyi, harekete dönüştürüp hiyerarşik münasebet içinde sunan Biricik Lokal idarenin Nilüfer Belediyesi olduğuna dikkat çekti.

2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 66’sının, kentlerde yaşamasının beklendiğini Anlatım eden Ayalp, Ömür alanlarının tamamının yığılma sistemine dönüştüğünü, üretimin olmadığı, ekosistemle bağın koparıldığı ve Daimi atık üreten bir Ömür biçimi olduğunu belirtti. Kentlerin, kendi Besin sistemini yöneterek, bir Besin siyasetine sahip olması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Ayalp, “Biyoçeşitlilik, ziraî üretim ve bunu yapma hali, yerele dair bir şey. Burada hem kentleşmenin getirdiği baskı hem de sağlıklı yaşanabilir ve insan onuruna yaraşır kentlerin kurulması için iklim krizinin besine tesiri tartışılırken, besinin da iklim krizi üzerindeki tesirini göz gerisi etmememiz gerekiyor. Bu da bizi Besin siyasetine götürüyor” dedi.

Çalıştayda NİLKOOP Yönetim Heyeti reis Yardımcısı Ziraat Yüksek Mühendisi Arca Atay da Nilüfer Belediyesi’nin, NİLKOOP Amel birliğiyle hayata geçirdiği tarım ve Besin odaklı çalışmaları iştirakçilerle paylaştı.

Konuşma ve sunumların akabinde iştirakçiler 4 farklı çalışma kümesine ayrılarak, Yönetişim ve Atık, Üretim ve Atık, Tüketim ve Atık, Dağıtım ve Atık masalarında, Nilüfer’in Besin sisteminden beklentilerini ve Nilüfer’in kentsel Besin siyasetinin nasıl olması gerektiğini Fazla istikametli olarak tartıştılar.

İki oturumda gerçekleşen çalıştayın akabinde Demir Güç Sürdürülebilirlik Danışmanı ve Proje Yöneticisi Gonca Akgül, İzmir Demokrasi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevim Pelin Özkan ile Dr. Ferah Sargın ve Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp, masalardan çıkan sonuçların sunumunu yaptı. Nilüfer Kentsel Besin Siyaseti Çalıştayı’nın sonunda da Demir Güç Strateji ve siyaset Uzmanı Dr. Baha Kuban, çalıştayın değerlendirmesini iştirakçilerle paylaştı.

Besin sisteminin dönüştürülmesi en güç sistemlerden biri olduğunu belirten Baha Kuban, Nilüfer’de bu mevzuya Önemli bir halde yaklaşan Lokal idarenin olmasının, Aka avantaj olduğunu söyledi. Çalıştayın verimli geçtiğini belirten Kuban, “Sistemin büyüklüğünü karmaşıklığını kabul edip, yapılabileceklerin hududunu bilip ona nazaran davranılmalı. Çeşitli tahliller yapılarak, bilgiler elde edilmeli. Bu, uzun soluklu bir süreç. Çalıştay bunun birinci ayağıydı” diye konuştu. Nilüfer Kentsel Besin Siyaseti Çalıştayı’nın Sonuç bildirgesinin en yakın vakitte kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir