Türk Devletleri Banka Birlikleri Kurulu işbirliği muahedesi imza merasimi İstanbul’da gerçekleştirildi

Ekonomi Kas 05, 2022 Yorum Yok

Türkiye Bankalar Birliği’nin de üyeleri ortasında yer aldığı Türk Devletleri Banka Birlikleri Kurulu İşbirliği Anlaşması’nın imza merasimi İstanbul’da gerçekleşti. İmza merasimine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Konseyi Lideri Alpaslan Çakar, Türkiye İştirak Bankaları Birliği Yönetim Heyeti Lideri Osman Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı aza ülkelerdeki banka birliklerinin liderleri katıldı.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Kurulu, üyelerinin Özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun, üyelerini ortak öncelikler temelinde bir ortaya getiren, ticari emeli olmayan bir sivil cemiyet kuruluşu olarak kuruldu. Kurulun faaliyetleri Üye devletlerin yasal düzenlemelerine, memleketler arası kontratlara ve tüzüğe Müsait olarak gerçekleştirilecek.

Konsey, banka birlikleri ortasındaki işbirliğini geliştirmek, bankacıların ve Amel insanlarının taleplerini hakikat kıymetlendirerek, bankacılık dalının geliştirilmesi, gerçek dala ve ülke ekonomilerine müspet çıktılar üretmesi, bölüme ait mevzu ve tahliller istişare edilerek deneyimlerin paylaşılması maksadıyla aktiflik gösterecek.

Ayrıca dijital bankacılığın geliştirilmesi, hata gelirleriyle uğraş ve ahenk, iklim ve Etraf riskleriyle gayret ile ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması bahislerinde Amel birlikleri yapacak.

İmza merasiminde konuşan Türkiye Bankalar Birliği Lideri Alpaslan Çakar, Türk Devletleri Teşkilatı Banka Birlikleri Kurulu İşbirliği Muahedesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 Yıl Evvel kurulan Türk Konseyi’nin, yeni ismiyle Türk Devletleri Teşkilatının, birlik ve dayanışma prensiplerinin en müşahhas hâli olduğunu belirterek, ülkelerimiz ortasındaki işbirliğinin değerine işaret etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı kurumsal bir yapıda her alanda ilerliyor ve gelişiyor.

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler ve zorluklar, bölgesel Amel birliği yapılarının kıymetini daha da artırıyor. nihayet yarım yüzyıldaki gelişmeler, ikili, bölgesel ve Fazla uluslu münasebetleri kuvvetli olan ülkelerin her alanda başarılı performanslar gösterdiğini ortaya koymuştur. İş birlikleri büyümeyi ve kalkınmayı desteklemekte, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmaktadır.

  • Dünyanın ekonomik merkezi batıdan doğuya kaymaktadır.
  • Türk Dünyası Teşkilatına Üye ülkeler batı ile şark ortasında merkezde yer almaktadırlar.
  • Yüksek büyüme ve kalkınma potansiyelleri ile hem bölgesine hem de dünya iktisadına yüksek katma değer sağlayabileceklerdir.
  • Bölge doğal bir güç, transit ve lojistik merkez olma konumundadırve bu coğrafyadaki ülkelerin birbirini tamamlayıcı rolleri bulunmaktadır.

Bu roller çerçevesinde Aka bir fayda ve değer merkezi oluşturmak hepimiz için Değerli yararlar ortaya çıkaracaktır.

Türk Devletleri Teşkilatı’na Üye devletlerin bankacılık bölümünün temsilcileri olarak bizler esasen Cumhurbaşkanlarımızın inisiyatifiyle oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın çizdiği Temel ekonomik prensipler ve gayeler doğrultusunda çalışacağız.

Siyasi münasebetler ekonomik münasebetlerle desteklendiğinde Fazla daha güçlü, uzun ömürlü ve toplumlara daha Çok refah üreten nitelikte olacaktır. Siyasi bağlantıların güçlendirilmesinde ve kalıcı hale getirilmesinde ekonomik adımların da Fazla Kıymetli olduğunun şuurundayız ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz.

Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık kesimi münasebetlerimizi geliştirmekte daha Çok yararlanmak gayesindeyiz. Bu sayede, devletlerimiz ortasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı ekonomik alanda somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bankacılık bölümünün geliştirilmesi, gerçek bölüme ve ülke ekonomilerine olumlu çıktılar üretmesi için kesime ait bahis ve tahlillerimizi istişare ederek deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Gelişmeler konusunda ortak platformlar, tepeler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık datalarını, düzenlemelerini ve yeterli uygulamaları paylaşacağız.

Dijital bankacılığın geliştirilmesinde, hata gelirleri ile çaba ve Ahenk alanında, iklim ve Etraf riskleri ile uğraşta, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması hususlarında Amel birliği yapmak istiyoruz.

Birliklerimizin ve üyelerimizin yakın ve koordineli etkileşimi ile her alanda kurulacak Amel birlikleri derinleştikçe ticaretin, turizmin ve finansal etkileşimin Fazla daha kuvvetli hale geleceğini biliyoruz.

Bizler, Türk lisanlarını konuşan devletlerin birlikleri olarak Fazla taraflı Amel birliğinin geliştirilmesine katkı sağlama kelamını bir Sefer de sizlerin önünde imzalarımızla dokümana bağlıyoruz. Bugün ortamızda bulunamayan Türkmenistan’ın da kısa bir müddet içinde daimî Üye olarak bizimle birlikte olmasını bekliyoruz. Ayrıyeten, bugün Konuk olarak bulunan Gürcistan, şimal Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın da bizlerle Bir arada olacağına inanıyoruz.

Bu kademede, bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, bizleri her daim destekleyen üyelerimize, çabalı çalışmaları ile bu muahedenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün imza altına aldığımız ve jenerasyonlar uzunluğu yaşatılmasını temenni ettiğimiz mutabakatımızın güzel olmasını diliyorum.”

Anlaşmanın akabinde, birinci toplantısını yapan Kurulun Yönetim Konseyi Başkanlığı’na Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Konseyi Lideri Alpaslan Çakar, reis Vekilliği’ne ise Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Şurası reis Zakir Nuriyev seçildi. Kurul üyelerine teşekkür eden reis Çakar, Üye ülkelerle işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Bir sonraki toplantının Azerbaycan yahut Özbekistan’da yapılmasına, muhabir münasebetlerinin geliştirilmesi, teknoloji ve ödemeler sistemleri hususlarında çalışmaların ayrıntılandırılmasına karar verildi.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir