“Türkiye uluslararası yatırımcılar için güven besleyen bir ülke haline gelecek”

Gündem, Siyaset, Son Dakika Mar 28, 2023 Yorum Yok

Millet İttifakı’nın yöneticileri İkinci Yüzyılın iktisat Kongresi’nde bir ortaya geldi

İkinci Yüzyılın iktisat Kongresi, millet İttifakı partilerinin iktisat siyasetlerinden Mesul genel reis yardımcılarını “Millet İttifakı Ortak Siyasetler Metni Paneli”nde buluşturdu. genel reis yardımcıları, millet İttifakı’nın seçimleri kazanarak misyona başlamasıyla Bir arada Türkiye’nin tekrar memleketler arası yatırımcılar için itimat beslenen bir ülke haline geleceğini böylelikle ekonomik büyümenin gerçekleşebileceğini, istihdamın artacağını vurguladı.

İkinci Yüzyılın iktisat Kongresi, dördüncü gününde alanında uzman bireylerin konuşmalarının akabinde millet İttifakı partilerinin iktisat siyasetlerinden Mesul genel reis yardımcılarının katıldığı “Millet İttifakı Ortak Siyasetler Metni Paneli” düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Lideri Tunç Soyer’in konut sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılan panele, Cumhuriyet Kamu Partisi genel reis Yardımcısı Faik Öztrak, Deva Partisi iktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakçı, Demokrat Parti genel reis Yardımcısı Bülent Şahinalp, istikbal Partisi siyaset İzleme Şurası Lideri Feridun Alım, YETERLİ Parti Kalkınma Siyasetleri Lideri umut Özlale ve Saadet Partisi genel Başkanvekili Sabri Tekir katıldı.

Öztrak, “Tüm ülke olarak soluk almaya gereksinimimiz var”
Ekonomist Güldem Atabay’ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Cumhuriyet Kamu Partisi genel reis Yardımcısı Faik Öztrak, “200 yıllık çağdaşlaşma, 150 yıllık anayasa, 100 yıllık cumhuriyet, 77 yıllık Fazla partili tarihimizin en buhranlı periyotlarından geçiyoruz. Hem devlet idaresinde hem de iktisatta, derin ve İç içe geçmiş krizler yaşıyoruz. Yaşadığımız zelzele felaketi devlet idaresindeki krizi daha da görünür kıldı. Afet dendiğinde birinci akla gelen kurumlarımız seferber edilmedi. 50 bin yurttaşımızı kaybettik. Ruhlarımızda, yüreklerimizde derin yaralar açıldı. zelzele yalnızca beşeri değil Fazla Önemli maddi kayıplara da neden oldu. Bizim hesaplarımıza nazaran sarsıntının ülkemize faturası 126 milyar dolar. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na nazaran 104 milyar dolarlık bir kayıp var. 20 yıllık idarenin devlette yaptığı tahribat, doymak bilmeyen rant iştahı milletimizin can güvenliğini bitirdi. çok ancak Fazla yorulduk. bütün ülke olarak bir nefeslenmeye rahatlamaya Fazla muhtaçlığımız var” dedi.

“Birlik bize Güç veriyor”
Millet İttifakı olarak hazırladıkları Ortak Siyasetler Muhatap Metni’nden de bahseden Öztrak, “Hak, hukuk ve eşitlik gayretimizi daima Birlikte iktidarla taçlandıracağız. Önümüzdeki seçimde kaybeden keyfi Yönetim anlayışı olacak. Kaybeden Biricik adam rejimi olacak. Kaybeden milletin aşına, işine göz diken kan emiciler, beşli çeteler olacak. Bizim idaremizde kral değil kural olacak. Herkes önünü görecek. Yarını planlayabilecek. Geleceğinden emin olacak. Aşını büyütecek. Ve hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Üreteceğiz, kazanacağız, karımızı da hakça paylaşacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz. İşimiz elbette kolay değil. Tıpkı Yüzyıl Evvel olduğu üzere global nizamın altüst olduğu zamanlardayız. Birlik bize Sıkıntı veriyor. Önümüze yeni ufuklar açıyor” biçiminde konuştu.

Çanakçı, “İsraf ve yolsuzluğa nihayet vereceğiz”
DEVA Partisi iktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakçı da Ortak Siyasetler Mutabakat metni ile ilgili, “Türkiye için yeni nesil bir kalkınma stratejisi ortaya koyacağız. Çoğulcu ve iştirakçi demokrasinin Yargıç olduğu, yolsuzluklardan tümüyle arındırılmış, şeffaf bir halk idaresi tesis edilecek. Enflasyonu iki Yıl içinde düşük Biricik haneye indireceğiz. Enflasyonla çabayı odunsuz sürdürürken ortalama büyüme suratını yüzde 5’in üzerine çıkaracağız. Dolar cinsinden şahıs başına düşen ulusal gelirimizi 5 yılın sonunda en az 2 katına yükselteceğiz. Çok yoksulluğu sıfırlayacağız. genel liderlerimiz millet İttifakı olarak bir zelzele komitesi oluşturdu. zelzele bölgesini süratle ayağa kaldıracağız. zelzele riski yüksek olan vilayetlerimizi zelzeleye dirençli hale getireceğiz” dedi.

Bütçe uygulamalarında keyfiliğe nihayet vereceğiz
Önümüzdeki devirde Değerli bir finansman gereksinimiyle karşı karşıya kalacaklarının altını değerle çizen Çanakçı, “Temel ekonomik amaçlarımızdan Ödün vermeden, kaynak tahsisinde ve harcamalarda öncelikleri değiştirerek, israf ve yolsuzluğa nihayet vererek, Bayındırlık rantlarının vergilendirilmesi başta olmak üzere yeni gelir imkanları yaratarak, Müsait şartlı ve uzun vadeli Hariç ve İç kaynakları mobilize ederek bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Açıklayacağımız zelzele raporunda bu adımları somut bir biçimde ortaya koyacağız. Merkez Bankası’nın bağımsızlığını ilgilendiren hususların mecliste nitelikli çoğunlukla değiştirilmesine ait düzenleme yapacağız. Banka üst idaresinin kendi kanunu dışında vazifeden alınmasının önüne geçeceğiz. Bütçe uygulamalarında keyfiliğe nihayet vereceğiz. Vergi alanındaki önceliğimiz dar ve sabit gelirliler üzerinde ki vergi yükü azaltmaktır” tabirlerini kullandı.

Şahinalp: “Türkiye’yi bilimsel bir çekim merkezi haline getireceğiz”
Demokrat Parti genel reis Yardımcısı Bülent Şahinalp,  6 partinin imzaladığı Mutabakat Metni’ndeki bilim, ARGE, dijital dönüşüm ve eğitim kısımlarına dair siyasetlerini sundu. Şahinalp, “Türk ilim dünyasının kaybettirilen Ulusal yetkinliğini ve memleketler arası saygınlığını cumhuriyetimizin kuruluşundaki bilimsel atılım ideolojisiyle tekrar tesis edecek, Türkiye’yi bilimsel bir çekim merkezi haline getireceğiz. ilim siyasetimizi insan, özgürlük, demokratik eğitim, bilimsel düşünme, girişimcilik ve teknoloji üretimi odaklı bir anlayışla Birlikte yürüteceğiz. nihayet yıllarda artan beyin göçünü engellemek ve Aksine göçü gerçekleştirmek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacağız. Gerekli Özgür fikir ve çalışma ortamını yaratacağız. Yetişmiş insan için Gerekli şartları yaratacak, akademisyenlerin kaidelerinde iyileştirmeler yapacak, akademisyenleri şiddetin mağduru olmaktan kesinlikle çıkaracağız. Üniversitelerin araştırma şartlarını güzelleştirecek, gelece hazırlayacağız” diye konuştu.

“Afet bölgesinde okulların hızla açılmasını sağlayacağız”
TÜBİTAK’ı ileri araştırmalar yapan bir Kuruluş haline getireceklerini Anlatım eden Şahinalp, “Yenilikçiliği her alanda destekleyeceğiz. Yüksek teknoloji, yazılım, Yapay zeka şirketlerini ve ARGE tesislerini destekleyeceğiz. Teknopark dayanaklarını yerlerden Müstakil hale getirip bütün Türkiye’yi teknopark yapacağız.  Yeni devirde Bilişim Ve Teknoloji Bakanlığı kuracağız. Vatandaşlarımızın her yerde inançlı süratli ucuz ve sansürsüz internete ulaşımını sağlayacağız. ulusal Eğitim Bakanlığı’nda ileri durumlarda eğitim kökenli ve liyakatli insanların misyon yapmasını sağlayacağız. İmtihan güvenliğini halk vicdanında hiçbir tereddüt oluşturmayacak biçimde karşılayacağız. Afetten etkilenen bölgelerde Tüm okulların hızla açılması fiyatsız kaynak ve kırtasiye sağlanması spor, hobi alanlarının tesis edilmesi ve öğretmenlerin de hızla destek yapılması nı öngörüyoruz” biçiminde konuştu.   

Bilgin: “Tarımsal takviyeleri, üretimi temel Meydan sürdürülebilir üretimi destekleyeceğiz”
Gelecek Partisi siyaset İzleme Konseyi Lideri Feridun Alım, “Tarım ve Orman Bakanlığı’nı tarım ve Besin Bakanlığı olarak yine şekillendireceğiz. Ziraî dayanakları, üretimi temel Meydan sürdürülebilir üretimi destekleyeceğiz. Temel tarım eserlerinde taban fiyatlarda çiftçilere yaraşır bir fiyat belirleyeceğiz. Mazot, yem üzere takviyeleri çiftçi tarlasını sürmeden, besi hayvanları bölüme gitmeden Evvel vereceğiz. Ziraat Bankası’nı tekrar çiftçinin lehine siyasetlerle düzenleyeceğiz. Üreticiden tüketiciye kadar pazarlama zincirini kısaltacağız. Hasat devri öncesinde ve hasat devrinde ithalata müsaade vermeyeceğiz. Sulama kanalları olmak üzere alt Bina yatırımlarının tamamlanmasına müsaade vereceğiz. Kapalı sistem ve damlama sulamayı yaygınlaştıracağız. Zirai ilaç ve gübre kullanımını takip edeceğiz” sözlerini kullandı.

“Kanal İstanbul Projesi’ni vazifeye geldiğimiz gün iptal edeceğiz”
Sanayi üretimi ve ihracatını geliştireceklerinin altını kıymetle çizen Alım, “Ekonominin rekabet gücünü artıracak yüksek kapital getirecek halk ve Özel kesim ortasında Amel birliği modellerini geliştireceğiz. Dijital dönüşüm, global rekabet ortamı, finansman, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirliği temel Meydan bütüncül bir anlayışı benimseyeceğiz. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme için süratli işleyen bir dayanak sistemi oluşturacağız. Savunma endüstrisini Fazla daha ileriye taşıyacağız. Silahlı kuvvetlerinin operasyon gücünü artıracak ve ihracatı artıracağız. Yerli tayyare ve tank çalışmalarını geliştirerek muvaffakiyete ulaştıracağız. Savunma endüstrini beyin göçüyle hazırlayacağız. Kanal İstanbul Projesi’ni misyona geldiğimiz gün iptal edeceğiz. Türkiye’nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına Hız verecek , bölümün ulusal gelirdeki hissesini arttıracağız. Afet İdaresini yeni kuracağımız ‘Şehircilik ve Afet İdaresi Bakanlığı’ altında yürüteceğiz. doğal afet riski yüksek olan yerleşim yerlerinde, afete karşı alınacak tedbirleri ve afet sonrası müdahale planlamasını Mahallî idarelerle Bir arada hazırlayacağız. Riskleri azaltmak gayesiyle belediyelerle Bir arada sakınım planları hazırlayacağız” diye konuştu.

Özlale: “Az kaldı 2 ay sonra başa geliyoruz”
İYİ Parti Kalkınma Siyasetleri Lideri umut Özlale ise konuşmasında, “Yoksulluk baht olamaz, baht değildir. Bizler bu cumhuriyetin çocuklarıyız. Cumhuriyetin kurucu bedellerinin çocuklarıyız. Bizim vaktimizde yoksulluk baht değildi. Artık yoksulluk baht olmaya başladı. Fırsat eşitliğini nasıl sağlayacağız? Yoksulluğu yönetmeyip nasıl bitireceğiz? Ortak Siyasetler Mutabakat Metni’ni hazırlarken aklımızda daima bu vardı. Az kaldı, 2 ay sonra başa geliyoruz. 2 ay sonra bu ülkede bir işsiz Ebeveyn babanın çocuğu Güçlü bir Ebeveyn babanın çocuğuyla birebir eğitim, sıhhat kurallarına sahip olmalı. Bu ruhla yazdık ortak metni. Çocuklarımız okula gittiklerinde aç kalmayacaklar. Bizim iktidarımızda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir anne, baba da çocuğuna harçlık Eda kederinde düşmeyecek” formunda konuştu.

“Yoksulluk tuzağını aşacağız”
AK Parti iktidarının birinci yaptığı şeylerden bir adedinin yoksulluğu düşürmek değil yoksulluğu yönetmek olduğunun altını kıymetle çizen Özlale, “İnsanların çaresizliğini kullanmak oldu. Hak temelli bir toplumsal yardım siyaseti geliştireceğiz. Yoksulluk tuzağını aşacağız. Türkiye’nin bu tuzağı aşmasının Biricik yolu hak temelli toplumsal yardım siyasetidir. Yoksulluk öteki jenerasyonlara geçiyor. Bizim bunu kırmamız lazım. Türkiye’de Beyaz Parti’nin yok ettiği fırsat eşitliğini tekrar tesis edersek bu ülkeye hem toplumsal barış gelir hem de bu ülke Fazla daha müreffeh bir hale gelir. Biz gençler için birinci Evvel istihdam sağlamamız lazım. Kesinlikle yaşanabilir fiyatla uygun işleri sağlamamız lazım. Türkiye yaşlanıyor. Bizim başta gençler ve bayanlara Fazla daha Çok istihdam sağlamamız gerekiyor. Gençlerimizi daha Çok teknolojiyle buluşturmamız gerekiyor. T& uuml;rkiye’de enflasyonu, cari açığı, işsizliği tıpkı anda düşürüp gençlerimize ve Tüm çalışanlarımıza daha âlâ fiyatları verimlilikle sağlayabiliriz. Pekala, neden verimli değiliz? Zira teknolojiye adapte olamıyoruz. Birebir vakitte kesinlikle lakin kesinlikle üniversiteleri revize etmemiz lazım. Üzülerek söylüyorum; Türkiye’deki üniversitelerin yarısını kapatsanız Türkiye bir şey kaybetmez. İş dünyasında, siyasette cam tavan sendromu var. Bayanlara her türlü cinsiyet ayrımcılığı var. Eşit işe eşit fiyat unsurunu kesinlikle hayata geçirmemiz gerekiyor. Bayana şiddete ‘hayır’ demeyi yalnızca 8 Mart’ta önemsemememiz gerekiyor. Bizim bayanların en zirve yerde olmalarına muhtaçlığımız var” dedi.

Tekir: “Yurtta barış Dünyada barış yine Temel Hariç siyaset unsurumuz olacak”
Saadet Partisi genel Başkanvekili Sabri Tekir, Mutabakat Metni’ndeki Hariç siyasete ait yol haritasını anlattı. Sabri Tekir, “Dış siyaset genelde Aka ülkelerin Ehemmiyet göstermediği bir durumdur. Bir ülkenin idaresi Hariç siyaset idaresiyle eş manalıdır. Hariç siyaset sağlıklı bir biçimde yönetilmediği Vakit içeride sağlıklı bir iktisat ve toplumsal siyasetin olması Muhtemel değildir. Hariç siyasetimizin mihenk taşı olan ‘Yurtta barış Dünyada Barış’ şiarını tekrar Temel Hariç siyaset prensibimiz olarak benimseyeceğiz. Hariç siyasette İç siyasi hesaplara ve ideolojik yaklaşımlara dayalı uygulamalara nihayet vereceğiz. Dışişleri Bakanlığı’na Hariç siyaset imal, karar ve uygulamalarındaki rol ve vazifesini yine kazandırmak gerekmektedir. Dışişleri Bakanlığı’na işçi alımlarında objektif, emniyetli, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir İmtihan sistemi ge tireceğiz” diye konuştu.

“Geri Kabul Muahedesi ile 18 Mart Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz”
Tekir, “Uluslararası örgütlerle münasebetleri Fazla taraflı diplomasiyi önemseyen bir anlayışla, niteliğine ve Hariç siyaset amaçlarımıza ahengi ölçüsünde, üyelik ya da öteki sistemler aracılığıyla güçlendirilen stratejik bir araç olarak değerlendireceğiz. Avrupa Birliği’ne tam üyelik maksadıyla diyalog, eşitlik ve Adalet çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Türkiye ile AB’nin sığınmacılar problemine ortak mesuliyet ve külfet paylaşımı üstlenerek yaklaşmalarını sağlayacak, 2014 Geri Kabul Mutabakatı ile 18 Mart 2016 Mutabakatı’nı gözden geçireceğiz. AİHM kararlarını uygulayacağız. NATO’daki işbirliği ve çıkarlarımızı gözetmeye devam edeceğiz. Kıbrıs sıkıntısına adil ve kalıcı bir tahlil bulunması emeliyle KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını muhafaza ve iki toplumun hâkim siyasi eşitliğini sağlama maksatlarını gözeteceğiz” biçiminde konuştu.

Sonuç bildirgesi 21 Mart’ta duyurulacak
Sivil, şeffaf ve tümüyle iştirakçi bir teşebbüs olan İkinci Yüzyılın iktisat Kongresi 21 Mart’ta sona erecek. Yeni yüzyıla taraf verecek siyaset tekliflerini içeren bildirge, bütün Türkiye ve dünya ile paylaşılacak. Kongreye iştirak “İktisat Kongresi” taşınabilir uygulamasından sağlanabiliyor. anne oturumlar için ilgili güne kayıt yaptırmak ve verilen karekodu Faaliyet alanında göstermek kâfi oluyor. Kongrenin tamamı İzmirTube YouTube kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir