“Türkiye’de 23 Milyon Hanenin Yüzde 80’İ Boşa Enerji Tüketiyor”

Gündem, Siyaset, Son Dakika Nis 27, 2023 Yorum Yok

Sıfır Güç Binalar alanında yılın en kapsamlı aktifliği olarak bu Yıl “ZeroBuild Possible-Sıfır Güç Mümkün” sloganıyla düzenlenen ZeroBuild Summit’23 4. Milletlerarası Sıfır Güç Binalar Doruğu, İstanbul’da başladı. 29 Nisan tarihine kadar sürecek tepede, 17 oturumda 100’e yakın yerli ve yabancı konuşmacı yer alıyor. Doruğun açılışında konuşan ZeroBuild Summit’23 Yöneticisi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz, “Sıfır Güç Binalar için artık adımlarımızı daha Aka atmalıyız” dedi. Günün Değerli mevzu başlıklarından biri de ‘Sıfır Güç Binalar’da Finansman’ oldu. VERİMDER İcra Konseyi Lideri Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’de 23 milyon hanenin yüzde 80’i boşa güç tüketiyor” açıklamasında bulundu. 

 

Enerji tasarrufunun yanı sıra, Kahramanmaraş merkezli zelzele felaketinin akabinde Bina ve inşaat bölümünde süratli bir kentsel dönüşüm gündeme otururken, Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021 itibariyle Mecbur hale getirilen Sıfır Güç Binalar’a dönüşümü hızlandırmak ve bütün taraflar özelinde kamuoyu oluşturmak maksadıyla düzenlenen ZeroBuild Summit’23, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dün başladı. Doruğun açılış konuşmasını; ZeroBuild Summit’23 Yöneticisi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz, Baymak Kurumsal Bağlantı Yöneticisi Belgin Evcimen ve NP Betek Pazarlamadan Mesul genel Müdür Yardımcısı Dilek Uludağ Elazığ yaptı.  

 

ZeroBuild Summit’23 Yöneticisi Doç. Dr. Gamze Karanfil Kaçmaz; güç tasarrufu sağlayan, etrafa arkadaş ve afetlere güçlü yapılar olarak dikkat çeken; ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için Fazla düşük ölçüde güç gereksinimi olan ve bu gereksinimini da büsbütün yenilenebilir güç kaynaklarından temin eden binalar inşa etmenin, var Hane ve hizmet binalarının yenileme çalışmalarında Sıfır Enerji’yi bir prensip olarak benimsemenin Muhtemel olduğunu belirterek şunları söyledi: “Toplam tüketilen gücün yaklaşık yüzde 30’unu yalnızca binalarda kullanıyoruz. Sıfır Güç Binalar ile güç verimliliğinin artırılması, fosil yakıt kullanımının minimuma indirilmesi ve tıpkı anda yenilenebilir güç kaynaklarına odaklanılması, güçte dışa bağımlı olmanın risklerinden korunmamızı sağlarken, bu prensibi benimsemenin istikbal jenerasyonlara daha yaşanır bir dünya bırakma sorumluluğumuza da Aka ölçüde katkı sunacağı inancındayız. Artık adımlarımızı daha Aka atmanın vakti.”

 

“Önümüzdeki Yıl ZeroBuild Okulu’nu Açmayı ve Bilimsel Bir Kongre Hayata Geçirmeyi Hedefliyoruz”

Konuşmacı olarak yer aldığı açılış oturumunda toplumun artık Sıfır Güç Bina’larla ilgili daha Çok bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çeken ZeroBuild Institute İcra Yöneticisi Doç. Dr. umut Ünver; ZeroBuild Institute olarak birinci gayelerinin Sıfır Güç Binalar konusunda insanları bilinçlendirmek olduğunu belirtti. Ünver, enstitü olarak hem ülkemizde hem de global ölçekte Fazla Değerli çalışmalara imza attıklarını belirterek; “Google Akademik tarafından tanınan memleketler arası bir mecmua çıkarmaya başladık. Önümüzdeki Yıl ZeroBuild Okulu’nu açmayı ve bilimsel bir kongre hayata geçirmeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulundu. 

 

“Eyleme Geçilmezse, Global Sıcaklık Artışının 1,5°C ile Sonlandırılması Maksadı İmkansız Hale Gelecek”

Sürdürülebilir Yapılı Etraf için Milletlerarası Girişim-ISBE İcra Yöneticisi Nils Larsson, güç verimliliği açısından potansiyel olarak Fazla yararlı olabilecek kimi yapı performansı kavramlarının görmezden gelindiğinin ya da kısmi olarak uygulandığının altını çizdi.

 

Bu noktada, güç verimliliği yüksek binalar için dizayn sürecinin en Kıymetli ögelerden biri olduğunu belirten Larsson; “Birçok dizayncı ve yatırımcı, ne yazık ki dizaynı görsel tasarım kriterleri üzerinden pahalandırıyor. Lakin binanın yanlışsız dizaynı, iklimsel ve çevresel faktörlere nazaran tasarlanmasıdır. Burada ‘Entegre Dizayn Süreci’ (Integrated Design Process – IDP) kavramı öne çıkıyor. IDP, iklimsel ve yapısal gereksinimleri dizaynın en erken sürecinden itibaren merkeze alıyor. Dünyadaki bütün örnekler gösteriyor ki; efektif bir uygulamayla soğutma, ısıtma, aydınlatma üzere sistemlerin güç girdilerini Daimi Denetim ederek yüksek randıman elde edebiliriz” dedi. 

 

Ayrıca konuşmasında karbon emisyonlarını azaltma ve tedbire yollarına da değinen Larsson, Sinerji Alanı Konsepti’ni (Synergy Zone) de tanıtarak; “Bu konsept, farklı kullanım ve yapılandırmalara sahip yapı kümelerinin bir ortaya gelerek termal güç, yenilenebilir güç çıktıları yahut gri sudaki fazlalıkları ve eksikliklerin dengelenmesini sağlıyor. Ekonomik etkin termal transfere müsaade verecek biçimde tasarlanmış Ufak kümeleri içeriyor ve binalar ortasındaki güç transferini kolaylaştırıyor” diye konuştu. Bu konseptin daha Çok uygulanması gerektiğini belirten ve 2025 yılına kadar karbon emisyonu kesintilerinin yüzde 15,5 oranında azaltılması gerektiğine dikkat çeken Larsson; aksiyona geçilmezse, global sıcaklık artışının 1,5 derece ile sonlandırılması maksadının imkansız hale geleceğini ve bu nedenle bahse hemen müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Açılış oturumuna görüntü bildirisi ile iştirak gösteren Aristotle University Thessaloniki Editor in Chief of International Journal of Sustainable Energy and Buildings Journal Prof. Agis M. Papadopoulos ise hem Yunanistan hem de Türkiye’de epey faal fay çizgilerinin bulunduğunu hatırlatarak; “Türkiye’nin yaşadığı nihayet Aka zelzelelerde gördük ki; sarsıntıya karşı nihayet düzenlemelere nazaran inşa edilen binalar, kendileri hasar görseler dahi, yapı sakinlerini koruyor. Ayrıyeten 2010’dan sonra inşa edilen binaların güç verimliliği ve sarsıntıya dayanıklılık performanslarının da epey düzgün olduğunu söyleyebiliriz. İki ülkenin de istikbal sarsıntılara karşı bu binaların sayısını artırması hayati Ehemmiyet taşıyor” açıklamasında bulundu. 

 

“Kadıköy Belediyesi Olarak 400 m²’nin Üzerindeki Parsellere Sarnıç Zaruriliği Getirdik”

Açılış konuşmalarının akabinde gerçekleştirilen “Sıfır Güç Binalar ve halk Yaklaşımı” oturumunda; Kadıköy Belediyesi Lideri Şerdil Dara Odabaşı, Bursa Valiliği Güç İdaresi Kısmı Güç Yöneticisi Levent Yazıcı ve T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mesleksel Hizmetler genel Müdürlüğü Güç Verimliliği ve Tesisat Daire Lideri Makine Yüksek Mühendisi Murat Bayram konuşmacı olarak yer aldı. 

 

Kadıköy Belediyesi’nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm süreciyle ilgili bilgiler paylaşan Kadıköy Belediyesi Lideri Şerdil Dara Odabaşı; kentsel dönüşümün sarsıntıya dayanıklılığa indirgendiğine, meğer iklim değişikliğini de kapsayacak formda ekonomik, toplumsal, çevresel, sürdürülebilir kentler kurma prensibi taşıması gerektiğine değindi. Belediye olarak; insan ve tabiat bağının kurulması, toplu taşıma, bisiklet yolları, toplumsal bütünleşme, kültürel kıymetlerin yaratılması üzere faktörlerin sürdürülebilir kentleşmede anne gayeleri ortasında yer aldığını belirten Odabaşı atılımlarını şöyle aktardı: “Su verimliliği ve yağmur suyu hasadına ait planlamamız kapsamında; her ne kadar yürürlükteki Bayındırlık yönetmeliğinde bin metrekarenin üzerindeki parsellerde yapılacak yeni binalarda sarnıç mecburiliği getirilse de, Kadıköy Belediyesi olarak bu metrekareyi 400 metrekare olarak belirledik. Bu Oran Kadıköy’ün yaklaşık yüzde 50’sinden fazlasını kapsıyor. Bununla birlikte, 2 bin metrekarenin üzerindeki parsellerde yağmur suyu toplama tankı projesinin yanında, gri su toplama tankına dair mekanik teçhizat projesi mecburiliği da getirdik. Binaların dönüşümünde yenilenebilir güç kaynaklarından güneş panellerinin Mecbur tutulmasına ait çalışma başlattık. Bu uygulamayı Kadıköy’ün bir bölgesinde sonlu tuttuk. Yaklaşık bin adet yapının bulunduğu ve bu yapıların yalnızca yüzde 7’sinin yenilendiği Kıyı adası bölgesinde, bu değişiklik ile asgarî 5 kilowatt gücündeki güneş panellerinin kullanımını iskân kaidesi haline getirdik.”

 

“Belediye Olarak Gayemiz 2030 Yılına Kadar Kurum Binalarımızda Yenilenebilir Güç Yatırımını 2,5 Megavata Çıkarmak”

İki uygulamanın da öncelikle Kadıköy Belediyesi hizmet binalarında ve parklarında uygulanmaya başlandığına dikkat çeken Odabaşı, “Kadıköy Evlendirme Dairesi’nin çatısına kurduğumuz solar güneş panelleri ile güç gereksinimimizin yüzde 40’ını karşılar hale geldik. Gayemiz; Kuruluş binalarımızda heyeti gücü 1 megavat olan yenilenebilir güç yatırımını 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştirmek ve yaklaşık 700 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını sağlamak. 2030 yılına kadar ise bu yatırımı 2,5 megavata çıkartmayı planlıyoruz. Karbon salınımlarının azaltılması için amacımız; ilçemizde karbon salınımlarının yüzde 40’ına neden olan binalarda güç verimliliğini artırmak ve güç performans sınıfının C’den B’ye yükseltilmesi. Kadıköy Belediyesi olarak inşaat metrekaresine bakılmaksızın bütün binalarda Neredeyse Sıfır Güç yapı uygulanmasını Mecbur tutacağız” dedi.  

 

“Son 4 Ayda, 5 Binin Üzerinde Yönetmeliğe Müsait Neredeyse Sıfır Güç yapı Yapıldı”

Türkiye’de T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın güç verimliliği merkezinde yaptığı atılımları aktaran T.C. Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleksel Hizmetler genel Müdürlüğü Güç Verimliliği ve Tesisat Daire Lideri Makine Yüksek Mühendisi Murat Bayram, enerji verimliliği konusunun birçok farklı noktadan ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Şu Lahza Türkiye’deki konutların ortalama güç tüketimi metrekare başına 120 kilowatt. Bu bize, binaların güç tüketimi, yalıtımı, ısıtma ve soğutma sistemleri üzere faktörlere nazaran kıymetlendirilerek güç sınıfının belirlendiği Güç Kimlik Dokümanı sisteminin verdiği bir sonuç. Bu kilovatı süreç içerisinde sürdürülebilir bir halde düşürmek için çalışıyoruz. Bir bina, kabuğunun gereksinim duyduğu enerjiyi minimumda tutmalı. Bu asgarî enerjiyi de yerinde ve yenilenebilir güç ile karşılamalı. Yani bina, muhtaçlık duyduğunu kendi üretip kendi tüketecek; gelecekteki bütün yapılarımız da bu biçimde olacak. Bu seyahate 2023 yılında başladık, 2053 yılında maksadımız artık büsbütün net Sıfır Güç Binalar’ın hayatımızda olması. Burada mühendis ve mimarların kıymeti ve kıymeti artıyor; zira bunlara karar verecek olan onlar” açıklamasında bulundu.

 

Sıfır Güç yapı sürecinin birinci fazının Neredeyse Sıfır Güç yapı sayısını artırmaktan geçtiğini belirten Bayram, “Bakanlık olarak NSEB ile ilgili Fazla Önemli bir çalışma yaptık; ayrıntılı bir rehber hazırladık ve yol haritasını web sitemizden yayınladık. nihayet 4 aylık sürece baktığımızda, yaklaşık 5 bin Tane yapı NSEB tarifine Müsait olarak yapıldı. Yeni yapılan binalarda, iskân kademesinden ruhsat basamağına kadar bütün süreçlerde NSEB olup olmadığını takip edebiliyoruz. Bu bahiste vatandaşlarımızı desteklemek için güç kimlik evrakı, NSEB’e yönelik renovasyonlar noktasında teşvik, dayanak, düşük faizli krediler üzere finansal takviyeler konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. 

 

“Sıfır Güç Binalar İçin 2050’ye Kadar 23,6 Trilyon Dolara ihtiyaç Var”

Günün Kıymetli bahis başlıklarından biri de Sıfır Güç Binalar’da finansman oldu. “Sıfır Güç Binalar ve Finansman” başlıklı oturumda, Yapılarda Güç Verimliliği Derneği – VERİMDER İcra Heyeti Lideri Prof. Dr. Emre Alkin ve OECD Türkiye Büyükelçisi ve Yenilenebilir Güç Araştırmaları Derneği – YENADER Lideri Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmacı olarak yer aldı.

 

OECD Türkiye Büyükelçisi ve Yenilenebilir Güç Araştırmaları Derneği – YENADER Lideri Prof. Dr. Kerem Alkin, global iklim krizinin tesirlerinin Avrupa’nın Kıymetli bir kısmında yaşanan kuraklık kriziyle de gözlemlendiğini belirterek; “Önümüzdeki devirde iklim krizinin idaresi ve havaya karbon salınımının en az seviyede tutulabilmesi için güç verimliliği konusunda milletlerarası teşkilatlar çatısı altında ve ülkelerle bu süreçler nasıl iyileştirilebilir? Rusya Ukrayna savaşı başta olmak üzere, global riskler ve global tedarik zincirindeki yine yapılanma gündemde. Türkiye üzere yakın coğrafyadaki ülkelerden daha Çok Eser tedariki için izlenecek strateji konuşuluyor. Ülkelerin kendi kendilerine yetebilme kapasitelerinin artırılması ve bu bağlamda Çin ve Asya’ya olan bağlılığın azaltılmasıyla ilgili yeni gayretler Laf konusu. Rüzgar, güneş, hidro, jeotermal, bio başta olmak üzere bütün yenilenebilir güç teknolojileri ve kapasitesiyle ilgili olarak başta Türkiye olmak üzere, bütün OECD ülkelerinin attığı Aka adımlar için ülkelere her Yıl asgarî 1 trilyon dolar civarında yeni yatırım atılımları planlanıyor. Her Yıl tertipli olarak bu meblağ ile devam etmesi gereken yenilenebilir güç yatırımları atağı başta olmak üzere güç verimliliği, yalıtım ve yenilenebilir güç teknolojileri kapasiteleriyle ilgili yürütülecek olan süreçler ve bu kaynak nasıl sağlanacak? 2050 yılında kadar 23,6 trilyon dolarlık global finansman kaynağına muhtaçlık var” diye konuştu.    

 

“Kompozit Gereçlerin Gerçek Kullanımıyla Doğalgaz Faturası Yüzde 50’ye Kadar Düşürülebilir

VERİMDER İcra Heyeti Lideri Prof. Dr. Emre Alkin ise, Türkiye’de tüketilen gücün yüzde 45’inin binalarda tüketildiğine dikkat çekerek, “Burada bir verimlilik açılımı yapmamız lazım. 23 milyon tescilli hanenin yüzde 80’i güç verimliliğine haiz değil, boşa güç tüketiyor” dedi.  

 

“Dört Benlik bir ailenin bir aylık geçinme maliyetine yani ortalama 25 bin TL’ye binayı verimsizlikten tecrit edebiliyoruz” diyen Emre Alkin, kelamlarını şöyle tamamladı: “Fakat, bu kompozit materyallerin gerçek uygulanması gerekiyor. Bu türlü olursa doğalgaz faturası yüzde 50’ye kadar düşebilir. Her Yıl 5-7 milyon dolar ortasında güç tasarrufu yapabiliriz. Bu yatırım, 3 Yıl içerisinde amorti edilebiliyor. Burada en Değerli husus; finansman. Lakin Nakit kuruluşlarının daima imtina ettikleri bir husus bu. Finansmanın yanlışsız kullanımı konusunda ortada bir güvensizlik de var. Demokrasiye yeni geçiş yapmış ülkelerin finansman sıkıntısını çözmek lazım. Kurallara bağlanmış milletlerarası bir finansman, öncelikli husus. Global standart belirlenerek bir fonlama sağlanarak eşitlik ve Adalet içinde dağıtılması gerekiyor.”

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir