Türkiye’nin gıda ihracatındaki yeni hedefi 50 milyar dolar

Ekonomi May 11, 2023 Yorum Yok

Dünya’da hayatın ve tarımın başladığı Anadolu topraklarında milyonlarca üreticinin binbir emekle ürettiği eserler, binlerce ihracatçı tarafından dünyayla buluşturuluyor. Dünya genelinde 200’den Çok ülkenin sofraları her gün 3 öğün Türk Besin eserleriyle kuruluyor. 

Yıllık 25 milyar dolar Besin eserleri ihraç eden Türkiye, önümüzdeki 10 yıllık devirde Besin eserleri ihracatını 50 milyar dolara çıkaracak üretim ve İhracat potansiyeline sahip.

Milyarlarca insanın protein, karbonhidrat ve yağ muhtaçlığını karşılayarak, dünya sofralarına bir lezzet şöleni sunan Türk çiftçisi, yıllık 70 milyon ton bitkisel üretim yapıyor. 72 milyonun üzerinde Ufak ve büyükbaş hayvan varlığına sahipken, yıllık 800 bin ton üzeri su eserleri, 2,4 milyon ton kanatlı bölümünde üretim hacmine ulaşmış durumda. 55 milyon ton taze meyve zerzevat üretiyor.

Süt eserlerinden bakliyatlara, et eserlerinden unlu mamullere, taze meyve sebzelerden kuru meyveye, zeytinyağından dondurulmuş besinlere, su eserlerinden zeytine, defneden bulgura, kekikten haşhaşa, kirazdan çipuraya, ayvadan levreğe, incirden alabalığa turşulardan salçalara binbir çeşit tarım eserinde dünyanın muhtaçlığını üreten Türk üreticisi Avrupa’da ziraî hasılada birinci sırada yer alırken, dünya liginde birinci 10 ülke ortasında bulunuyor

3 milyon hektar tarım toprağı üretim dışı kaldı

Türkiye’de nihayet 20 yılda 3 milyon hektar tarım alanının ziraî üretim alanları dışında kalmasına, global iklim değişikliği üretimi tehdit eder boyutlara gelmesine rağmen teknolojiye yatırım yapan Türk çiftçisi üretimini artırıyor, dünya sofralarına Besin arzını artırarak sürdürüyor. 

Tarım yerlerindeki azalışa rağmen dünya nüfusundaki artış nedeniyle ziraî üretimin artması bir mecburilik olarak ortada duruyor. Bu durum verimliliğin artmasını Gerekli kılıyor. 

Türkiye’nin tarım eserleri ihracatının yüzde 21,5’lik dilimini yapan ve tarım eserleri ihracatında lider olan Ege İhracatçı Birlikleri Liderleri 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili görüşlerini paylaştılar

Eskinazi; “Gıda ihracatında amaç 50 milyar dolar”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi; “İhracatı ziraî üretimin devamlılığının sigortası olarak görüyoruz. Türkiye’nin Besin ihracatında başkan pozisyondayız. Su eserleri, meyve zerzevat mamulleri, zeytin, zeytinyağı, kuru meyve, odundışı orman eserleri, yağlı tohumlar dallarında dünyanın kuvvetli üreticileri ve ihracatçıları ortasındayız. TURQUALİTY ve URGE Projeleriyle, Fuarlar, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Tertipleriyle Besin ihracatımızı artırmak için vites artırıyoruz. Besin ihracatında klâsik ihraç pazarlarımız Avrupa, Ortadoğu ülkeleri ve Rusya Federasyonu’nda pozisyonumuzu korurken, ABD ve Japonya pazarında büyümek için çalışıyoruz. Türkiye, 10 yıllık vadede 50 milyar dolar Besin eserleri ihracatı hedeflerken, Ege Bölgesi olarak bu ihracatın 12,5 milyar dolarlık dilimini yapma eforu içinde olacağız” 

Uçak; “Tarımsal üretim TDİOSB’lerle artacak”

Ege ıslak Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği Lideri Hayrettin Uçak; “Küresel ısınma üretimi her geçen gün daha Çok tehdit ediyor, ziraî üretim alanları kuraklaşma ve kentleşme nedenleriyle daralıyor. Dünyanın nüfus artışı nedeniyle ziraî üretimimizi artırma mecburiyeti var. ARGE faaliyetlerinin ağır yapıldığı, verimliliğin çizgi safhaya ulaştığı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleriyle ziraî üretimde sürdürülebirliği sağlayabiliriz. Türkiye bu sayede İç tüketimini karşıladığı üzere Besin eserleri ihracatını da önümüzdeki yıllarda hedeflediği sayılara ulaşabilir. ıslak meyve zerzevat ve meyve zerzevat mamulleri kesimleri olarak 2022 yılında Türkiye genelinde 5,5 milyar dolarlık İhracat yaptık. Bu ihracata Ege Bölgesi olarak 1 milyar 250 milyon dolarlık katkı sağladık. tarım dalında üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir diğer başlıkta gençlerin tarım kesimine yönelmelerini sağlamak. Bu başlık üzerine de projeler geliştiriyoruz” 

Işık; “Deprem bölgesindeki 11 vilayette üretim aksamamalı”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Mehmet Ali Işık; “TİM tarım Komitesi olarak 6 şubat sarsıntısından etkilenen bölgeleri ziyaret ettik. Bu vilayetler Türkiye’nin narenciye, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, kuru meyve, pamuk, karpuz, salçalık biber, kuru soğan, buğday, zeytin ve zeytinyağı başta olmak üzere Fazla Değerli Besin ambarı. Bu bölgede sulama sistemleri, personellik, lojistik, sürece tesisleri başta olmak üzere Önemli kayıplar var. Bu kayıpların bir Lahza Evvel giderilmesi ve üretimin aksamadan sürmesi gerekiyor. Bu 11 ilimiz Türkiye’nin gereksinimini karşıladıkları üzere 2022 yılında 7,4 milyar dolar ihracata imza atmıştı. zelzele bölgesindeki üretimi ayağa kaldırmalıyız. Hakikaten dünya genelinde 8 milyar insanın Besin muhtaçlığı her Yıl yüzde 1,3 artıyor. Bu muhtaçlığı üretimimizi artırarak ulaşabiliriz. Dünya’da sağlıklı besine yöneliş var. Türkiye’de Ege Bölgesi’nin öncülüğünde 35 yıldır organik üretim yapılıyor. Âlâ tarım uygulamaları ve organik üretimle dünya genelinde Türkiye’de üretilen Besin eserlerine talebi artırmak için çalışıyoruz”

 

Girit: “İhracatta yasaklarla üreticiyi ya da tüketiciyi koruyamayız

Ege Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Lideri Bedri Girit; “Türkiye Avrupa’nın en Aka levrek üreticisi ve dünyanın en Aka ikinci levrek ihracatçısıyken, çipura üretiminde dünya birincisi, ihracatında dünya ikincisiyiz. Alabalıkta dünya üçüncüsüyken, yumurtada dünya ikincisi pozisyonundayız. mahsul gamımızdaki bütün ürünlerin ihracatında dünya genelinde birinci 10 ülke ortasında yer alıyoruz. Dünya’nın 3 öğün protein açığını kapatmasına Yardımcı oluyoruz. 2022 yılında ihracatta 4 milyar doları aştık. İhraç eserlerine yasaklamalar getirerek üreticiyi ya da tüketiciyi koruyamayız. Ziraî üretimde anlık kararlar her Vakit üretime ve ihracata ziyan veriyor. Biz kendi bölümümüzde uzun yıllar çabalayarak ihraç pazarlarını oluşturuyoruz. Bir akşam alınan kararla getirilen kısıtlamalar ihraç pazarlarında bizleri güç duruma sokarken, üreticilerimizin emeklerinin heba olmasına yol açıyor”

Öztürk: “Hububat bakliyat yağlı tohumlar Besin ihracatının lideri”

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Lideri Muhammet Öztürk; “Türkiye’nin 25 milyar dolarlık Besin ihracatının 11,2 milyar dolarlık dilimini hububat bakliyat yağlı tohumlar kesimi olarak Biricik başımıza gerçekleştirdik. Türkiye’nin Besin ihracatının yüzde 42’sini yaptık. Türkiye’nin Hariç ticaret açığı verdiği bitkisel yağ, buğday, arpa, mısır, bakliyatlar başta olmak üzere Anadolu topraklarında yetişebilen tarım eserlerinin üretiminin artması için ağır Çaba gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ziraî üretimimizi hakikat bir programla artırdığımız takdirde yıllık ihracatımız artacağı üzere, 2022 yılı sonunda 18,6 milyar dolar düzeyinde olan Besin ithalatımızın daha da gerileyeceğine inanıyoruz” 

Umur: “Virginya ve burley tütünü üretimi artacak”

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Lideri Ömer Celal Umur; “Türkiye oryantal tütün üretiminde dünya başkanı. Türkiye’de üretilen tütün mamullerinde kullanılacak tütünün kademeli olarak yüzde 30’unun Türkiye’de üretilmesi zorunluluğunun gelmesi virginya ve burley tipi tütün üretiminde artışı beraberinde getirdi. Bilhassa Virginya tipi tütün üretiminde 3 yıllık periyotta 10 milyon kilolara geldik. Oryantal tütünde 2021 yılında 35 TL olan kilogram fiyatı, 2022 yılında 70 TL’ye yükseldi. Tütün fiyatlarındaki yüzde 100’lük artış Ege Bölgesi’nde 26 bin olan Müstahsil sayısının 30 bine yükselmesine taban hazırladı. Türk tütün kesimi; 2022 yılını 828,9 milyon dolarlık İhracat performasıyla geride bırakırken, 2023 yılında 900 milyon dolar İhracat hedefliyoruz. 2022 yılında Ege Bölgesi’nde 26 bin üretici, 37 milyon kilo tütün üretimi yapmışken, 2023 yılı için tütün ihracatçısı firmalar, 30 bin üreticiyle kontrat yaptı. Üretici sayısındaki artışın rekolteye de Olumlu yansıması ve Ege Bölgesi’ndeki tütün üretiminin 45 milyon kiloya yükselmesi bekleniyoruz.”

Er: “Zeytincilik bölümü altın çağını yaşıyor”

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Lideri Davut Er; “Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı nihayet 20 yılda 90 milyondan 192 milyona çıktı. 2023 yılında 735 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle dünya liderliğine yükselirken, zeytinyağında 422 bin tonluk rekolteyle dünya ikincisi pozisyonuna geldik. İhracatta da her ay yeni rekorlar kırıyoruz. 6 aylık periyotta zeytinyağı ihracatımız 92 bin ton olurken, döviz karşılığı 407 milyon dolara yükseldi. Dönem sonunda zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın 1 milyar doları görmesini ümit ediyoruz. nihayet yıllarda dikilen zeytin ağaçlarının randıman hale gelmesiyle Birlikte sofralık zeytinde 1 milyon 200 bin ton, zeytinyağında 650 bin ton rekolteye ulaşacağız. İhracatta da 1,5 milyar dolar düzeyine ulaşacağız. Tamamı yerli girdi olan zeytincilik dalının ihracatındaki bütün katma değer ülkemize kalacak. Üreticilerimize ve markalı ihracata dayanak verildiği takdirde ambalajlı Eser ihracatımız artacak kazanan Türkiye olacak.” 

Gürle: “Kekik ve defnede dünya lideriyiz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliği Lideri Ali Fuat Gürle; “Türkiye’nin odundışı orman eserlerinde defne ve kekik lokomotif Eser olurken, bu iki eserde ihracatta dünya başkanıyız. Bu iki eserde ve pek Fazla odundışı orman eserleri ihracatını Ege Mobilya Kağıt ve Orman Eserleri İhracatçıları Birliğimiz domine ediyor.  Dünya genelinde tuzdan kaçış ve baharatlara bir yöneliş var. Tüketiciler sağlıklı besinlere yöneliyor, üreticilerimiz tüketici ülkelerin beklentilerine nazaran üretim yaptıkları takdirde kekikte kısa vadede 25 bin ton, orta vadede 40 bin ton kekik üretebilir ve İhracat yapabiliriz. Bu gayeyle kekik üreten çiftçilerimize yönelik her Yıl sistemli eğitimler yapıyoruz ve kekik üretiminde Ehemmiyet vermeleri gereken konuları paylaşıyoruz” 

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir