ÜBYS Yüz Akı Bir Proje Oldu

Gündem, Siyaset, Son Dakika Nis 29, 2023 Yorum Yok

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından yazılımı yapılan Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin (ÜBYS) “Paydaş Kuruluş Çalıştayı” Bilgi Süreç Daire Başkanlığınca düzenlendi.

İKÇÜ konut sahipliğinde beşincisi yapılan çalıştayın açılışına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bölümler ve halk Yatırımları genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Takım Tahlilleri Dairesi Lideri Zübeyde Zeren Çakmak, YÖK Data İdaresi İzleme ve Kıymetlendirme Daire Lideri Abdullah Şef Türkoğlu, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bilgi ve Bağlantı Teknolojileri Daire Lideri M. Raşit Özdaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Mürüvvet Ünal Bayram, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzmanı Cihan Savaş Çiçek, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, Bilgi Süreç Daire Lideri Fatih Tunçez, Huawei Cloud Avrupa genel Müdür Yardımcısı Ken Xhu, Huawei Cloud Türkiye İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Yiğitcan Kutay Güler, Huawei Bulut Tahlilleri Kıdemli Müdürü ile UBYS paydaş üniversitelerinin rektörleri, rektör yardımcıları, genel sekreterleri, bilgi süreç daire liderleri ve Fazla sayıda uzman katıldı.

Bugüne Kadar Desteklediğimiz Projelerin Çehre Akıdır

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Kesimler ve halk Yatırımları genel Müdür Yardımcısı Tolga Balcı, projelendirme sürecinden bu yana takip ettikleri ÜBYS’nin başarılı bir yol haritasıyla ilerlemesinden duydukları memnuniyeti paylaştı. Projenin birinci olarak kamuda tasarruf unsurundan hareketle başladığını, geliştirilen entegre modül sayesinde birçok kurumun gereksinimine Cevap veren bir sistem haline geldiğini aktaran Balcı, “ ÜBYS o zamanki ismiyle Kalkınma Bakanlığı Uyumunda başladı; Başkanlığımız ve İKÇÜ iştirakinde hayata geçirildi. 2011 yılında bu projenin birinci adımları atıldığında hedeflenen nokta öncelikli olarak halk tasarrufuydu. Proje amaçlananın üzerinde muvaffakiyet göstermiştir ve 36 entegre modülü ile yükseköğretim kurumlarının bütün gereksinimlerine Karşılık verir hale gelmiştir. Gelinen noktada devletin desteklediği en uzun soluklu projelerin de başında geliyor. Süratle gelişen ÜBYS, bugüne kadar desteklediğimiz projelerin Çehre akıdır. bütün üniversitelerimizin paydaşlığında şekillenen ulusal bir yazılım olarak daha Aka başarılara imza atılacağına inanıyorum. Sistemin dinamik ve modüler yapısı yanında bütün paydaşların sahiplenişi bizi öbür projeler için ümitlendiriyor. Çalıştayda Strateji Bütçe Başkanlığı olarak biz sizleri dinlemeye geldik. Her bir öneriyi Fazla Kıymetli buluyoruz ve geliştirmeler için Gerekli adımları hayata geçirmeye hazırız. Emek veren herkesi yürekten kutluyorum” halinde konuştu.

 Paydaşlarımızla Yazılan Bir Muvaffakiyet Hikâyesi

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, 2011 yılında projelendirilen ÜBYS’nin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının dayanağıyla artık İKÇÜ’nün Çehre akı bir markası haline geldiğini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Köse, “ÜBYS, bir sinerji projesidir ve bu manada bir örneği bulunmamaktadır. Sinerji projesi olmasını sağlayan ve onu başkalarından ayıran özelliği, bu yazılımın paydaş iştirakinde gelişmesi ve her bir paydaşımızın katkısı ile büyümesidir. Bu haliyle proje bir muvaffakiyet öyküsüdür ve bu başarıda paydaş bütün üniversitelerimizin eşsiz katkısı vardır. Biz, ülkemiz yükseköğretiminin Biricik bir data tabanı üzerinden işlemesini, Aka bilginin ortak biçimde analitiğinin yapılmasını amaç olarak bugün itibariyle ortaya koymak dileğindeyiz. Akademik performans sisteminden, yayın paylaşımına, Talebe eğitiminde etkililikten yer kullanımına, kaynakların planlanmasından kullanılmasına kadar her adımı bu sistem üzerinden yürütebilecek bir yapıyı Bir arada geliştirmek arzusundayız” diye konuştu.

Dijital Üniversite Konseptine Uygun

Sistemle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Köse, ÜBYS’nin dijital üniversite konseptine Müsait olarak geliştirildiğini,  üniversiteler için Aka sorun olan Biricik bir noktadan yönetilemeyen, birbirleriyle entegre çalışmayan bilişim sistemleri sorununa bir tahlil sunduğunu kaydetti Prof. Dr. Köse, “Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘Dijital Seferberlik Dönemi’ ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yürüttüğü ulusal teknoloji atılımı kapsamında ÜBYS, büsbütün kurumumuz mühendisleri ile üretilen yerli ve ulusal olma özelliğini taşımaktadır. ÜBYS, bütün sistem içerisinde üniversitenin bütün süreçlerinde gerçek ve erişilebilir olmasını sağlıyor. Kurumların Bir arada çalışması halinde neler başarabileceğinin de tam bir ispatı niteliğinde. Kullanan kurumlara bütçe ve Amel gücü tasarrufu yapmasının yanında süreçlerin ve ölçümlerin kolaylığına imkân sunuyor” dedi.

UBYS, halk Hizmet Sunumunda Verimliliğe Katkıda Bulunuyor

Pandemi sonrası periyotta yükseköğretim kurumlarının gereksinimleri doğrultusunda projenin ivme kazandığını ve halk hizmet sunumunda verimlilik ve Faaliyet artırıcı tarafının öne çıktığını vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Takım Tahlilleri Dairesi Lideri Zübeyde Zeren Çakmak, farklı kurumlarda başka farklı teşebbüsler yerine Amel birliğine dayalı bir anlayışın benimsenmesinin halk kaynaklarının tesirli kullanılmasını sağlayacağını belirtti. Çakmak, “Farklı üniversiteler tarafından emsal yazılımların geliştirilmesi ya da tedarik edilmesi Gereksiz bir maliyete neden olmaktadır. Bu olumsuzluğun engellenmesi yoluyla tasarruf sağlanacaktır. Ayrıyeten proje ile üniversitelerin bilgi süreç sistemlerinde standardizasyonun gerçekleştirilecektir.  Bilgi süreç alanındaki işçi istihdam masraflarından tasarruf edilmesi de Mümkün olabilecektir. Projenin kurumlar ortası bir sinerji yaratması ve üniversitelerin kendi kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi istikametinde adımlar atılması da Ehemmiyet taşımaktadır. Bu kapsamda ÜBYS’nin Yükseköğretim Konseyi Başkanlığının uyumunda yürütülmesi tarafında atılan adımlar atılması Bakanlığımızca hayli önemsenmektedir. Projenin bütün yükseköğretimi düzenleme ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine taraf Eda yetkisine sahip olan Yükseköğretim Şurası Başkanlığı uyumunda yürütülmesi, projenin devamlılığının sağlanması ve yaygınlaşmasında Kıymetli bir katkı sağlayacaktır. Böylelikle projeden beklenen halk tasarrufunun da maksimize edileceği düşünülmektedir” formunda konuştu.

Bulut Sistemleri Kamuda Maliyeti Yarı Yarıya Azaltıyor

Yerli ve ulusal olarak geliştirilen ve kamuda tekrarlanmış yatırımları önleyici özelliği ile öne çıkan ÜBYS’nin misal yaklaşımlara istikamet göstereceğine inandığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı Mürüvvet Ünal Bayram, konuşmasının başında ofisin 7 bine yakın hizmete ve bine yakın kuruma rehberlik ettiğini söyledi. Yeni Dijital Devlet Stratejisi Vizyonunun bilgiye dayalı ve kullanıcı odaklı bir halk hizmet sunumu ve iştirakçi bir siyaset geliştirme yapısı olduğunun altını çizen Bayram, “ÜBYS çalıştayı kapsamında bugün ele alınacak olan bulut bilişim projesi ile ilgili Fazla sayıda çalışmayı yürütüyoruz. halk Bulut Bilişim Stratejisi çalışmalarının nihayet kademesine yaklaşıldı. Stratejinin Temel maksadı, halk kurumlarının BT altyapısı muhtaçlıklarının Mümkün olduğunca ticari bulut hizmet sağlayıcılardan temin edilmesi istikametinde. Bu manada, belirlenen yol haritasının kamuda bir milat niteliğinde olması Laf konusu. Amaç; hem insan kaynağı ve maliyet tasarrufu sağlanması hem de yenilikçi teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılarak üretkenliğin artırılması. Tahliller kamuda bulut bilişim kullanımı yoluyla bilgi teknolojisi harcamalarından %50’ye varan oranda tasarruf etme potansiyeli olduğunu göstermekte. halk Bulut Bilişim Stratejisi ile bir arada, bulut hizmet sağlayıcılara yönelik belgelendirme kriterleri ile kurumların buluta geçiş süreçlerini kolaylaştırmak emeliyle bir Göç Rehberi de kurgulanmakta. halk kurumlarının bilgi süreç yapılanmalarının bulut bilişime Amade hale getirilmesine yönelik çalışmalar da gündemimizde. Bu kapsamda işaretlenecek geçiş önümüzdeki periyotta ÜBYS’nin bulut bilişim projesini de destekleyecektir. Kamuda bilgi teknolojisi altyapısında aktifliği artırmak emeliyle yürüttüğümüz bir diğer çalışma ise Aleni kaynak kodlu yazılımların kamuda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik. Bu kapsamda bir Genelge Taslağı ve Aleni kaynak kodlu yazılımlara geçişe ait bir Kılavuz hazırlığı devam ediyor” dedi.

1 Milyon Öğrenciye, 40 Bin İşçiye Ulaşıldı

İKÇÜ Bilgi Süreç Daire Lideri Fatih Tunçez de yaptığı sunumunda sistemin geldiği nihayet nokta hakkında iştirakçilere bilgi verdi. 36 entegre modüllü bütünleşik sistem ÜBYS’nin; dijitalleşme, halk tasarrufu, Amel gücü tasarrufu, kurumsallaşma, akademik ve idari süreçlere,  kalite ve akreditasyon süreçlerine olan katkılarından bahseden reis Tunçez, “Yola çıktığımız 2012 yılında Biricik kurumda başladığımız sistem uygulaması, 2023’e geldiğimizde 23 üniversite ile imzalanan protokol ile bir milyondan Çok öğrenciye, 40 bin işçiye ulaştı. 19 kurumda faal kullanılmakta, 3 kurumda geçiş çalışmaları devam etmekte, 4 Kuruluş ile protokol basamağındayız. 11’inci Kalkınma Planına ve ulusal Teknoloji Atağı kapsamına uyumlu olarak YÖK Dijital Üniversite Konsepti ve Aka Data Projesi, TÜBİTAK İnançlı Yazılım Geliştirme Standartları, Memleketler arası OWASP Standartları çerçevesinde dünya çapında en Aka yazılımların geliştirilmesinde kullanılan metotlar, sistematikler ve teknolojileri kullanarak yolumuza devam ediyoruz” sözlerini kullandı.

Program, protokol konuşmalarının akabinde paydaş Kuruluş ve başkanlık/bakanlık yetkilileri için hazırlanan ÜBYS durum kıymetlendirilmesi beklentiler ve amaçların görüşülmesi ve Bulut Bilişim Projesi Hakkında Bilgilendirme oturumlarıyla devam etti.

 

Kaynak: (BYZHA) ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir