Orhan Turan: Rant değil insan merkezli kalkınma

Gündem, Siyaset, Son Dakika Mar 21, 2023 Yorum Yok

İkinci Yüzyılın iktisat Kongresi’nde konuşan TÜSİAD Yönetim Heyeti Lideri Orhan Turan, “Geleceğin Türkiyesi’nin en Kıymetli özelliği, rant değil insan merkezli kalkınma olmalı. cemiyet olarak ortak anlayışa varmamız gerektiğine inanıyorum” dedi.

İkinci gününde “Vicdana Davet” sloganıyla devam eden İkinci Yüzyılın iktisat Kongresi’nde konuşan TÜSİAD Yönetim Şurası Lideri Orhan Turan, geleceğin Türkiye’si için hayata geçmesi gerekenleri anlattı. zelzele felaketinden bahseden ve bilimin ışığından gidilmesi gerektiğini söyleyen Turan, “Geleceğin Türkiye’sinin en Değerli özelliği, rant değil insan merkezli kalkınma olmalı. cemiyet olarak ortak anlayışa varmamız gerektiğine inanıyorum. Esasen ekonomik kalkınmanın temel hedefi insanların refah ve memnunluğunu yükseltmek olmalı” dedi.

Gelecek Türkiye hayalini anlattı
Gelecek Türkiye hayali sorulduğunda verdiği karşılığı aktaran Turan, “Ekonomik istikrarı sağlamış, yatırım ortalamalarını öngörülebilir kılmış, enflasyon sıkıntısını geride bırakmış, makro ekonomik istikrarları güçlü, güzel Amel imkanları yaratan, refah düzeyi yüksek bir Türkiye istiyoruz. Birebir anda gelir adaletinin tesis edildiği, bölgesel farklılıkların giderildiği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, lisan, din, mezhep, ırk, köken ayrımı olmadan herkesin eşit ve Özgür yaşadığı, kalkınma sürecinde kimsenin geride bırakılmadığı adil bir toplumsal yapıya sahip olmasını diliyoruz. Ekosistemin istikrarının gözetildiği, karbon nötr kalkınmanın başarıldığı, yeşil bir vatanı istikbal jenerasyonlara miras bırakabilmesini, diplomasi ve işbirliği ile rol model olan, AB entegrasyonu başta olmak üzere batı dünyası ile bağlantılarını güçlendiren, memleketler arası hukuka ve mukavelelere bağlı olması ge rektiğini söylüyoruz” dedi.

“İnsana yatırım yapmalıyız”
Geleceğin Türkiye’sini insanı merkeze koyarak inşa edeceklerini söyleyen Turan,  “İnsana yatırım yaparak, bütün vatandaşlarımız için insani gelişme, yetkinleşmeyi hedeflemeliyiz. ilim teknoloji ve inovasyonu temel almalı, bütün süreçlerde bilimsel aklı Yargıç kılmalıyız. Geleceği inşa etmekte Kuruluş ve kuralların kıymeti konusunu yaklaşan seçimlerde dikkate alarak açmak istiyorum. Yönetişim sistemimizde hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, bir ortada yaşamayı, Birlikte gelişmeyi, eşit vatandaşlığı nasıl sağlayacağımızı Kuruluş ve kurallarını oluşturmalıyız. Toplumun farklı bölümlerinin ekonomik ve siyasi sürece aktif ve adil bir formda iç olabilmeleri için cumhuriyet bedelleriyle demokratik bedelleri kesinlikle Bir arada güçlendirmemiz gerekiyor. Dilek ettiğimiz huzur, barış, istikrar ve refah toplumu fakat demokratik ölçüler içinde her kısmın tem sil edilebildiği bir meclis ile Muhtemel olur” dedi.

“Bambaşka bir yere taşıyacak”
Türkiye’nin Aka bir potansiyeli olduğunu Anlatım eden Turan, “Aslolan en ağır sıkıntıları bile legal yerde tartışarak tahlil üretebilmektir. Bu şuurla devinim etmek zorundayız. Hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığını sağlamalı, istikrar ve denetleme düzeneklerini çalıştırmalı, çoğunlukçuluğu değil çoğulluğu temel almalı, Anlatım özgürlüğünü tam olarak tesis etmeli, kamuda hesap verebilirliği yerleştirmeli, atamalarda liyakatı temel kılmalı, özerk kurumların bağımsızlığını teminat altına almalıyız. Bunları sağladığımızda Türkiye’nin potansiyelinin bizi ikinci yüzyılımızda değişik yere taşıyacağına inanıyorum. Türkiye ikinci yüzyılına kuvvetli bir potansiyelle giriyor. El ele vererek, bu potansiyeli hayata geçirebileceğimize, Fazla daha hoş bir istikbal kurabileceğimize inanıyorum” dedi.  ; 

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir